30 / 05 / 2023

Kayseri Kocasinan'da satılık arsa! 11.5 milyon TL'ye!

Kayseri Kocasinan'da satılık arsa! 11.5 milyon TL'ye!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan ticaret alanı vasfındaki arsa 11 milyon 500 bin TL bedelle satışa sunuluyor.


Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olan  ticaret alanı vasfındaki arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıldı. Satışa konu olan arsa için  11 milyon 500 bin TL bedel isteniyor.


Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi 10855 ada, 1 parselde bulunan 1 adet Ticaret alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.


1-İhale 28/11/2018 Çarşamba günü saat 14.15’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4-Son müracaat tarihi 28/11/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.Kayseri KocasinanÖnerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura