01 / 06 / 2023

Kayseri Melikgazi'de satılık arsa! 4.5 milyon TL'ye!

Kayseri Melikgazi'de satılık arsa! 4.5 milyon TL'ye!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi'nde yer alan arsa ihale usulü ile satılıyor. İhale 5 Aralık'ta yapılacak.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi'nde bulunan arsayı ihale ile satıyor. İhale 5 Aralık'ta gerçekleşecek...


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi'nde yer alan konut+ticaret imarlı arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 500 bin TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 5 Aralık'ta yapılacak.


KONUT+TİCARET ALANI ARSASI SATILACAKTIR


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi, 13045 ada, 3 parselde bulunan Konut + Ticaret alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır.


1- İhale 5/12/2018 Çarşamba günü saat 14:00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.


2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:


İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenişen belgelerin bulundurulması zorunludur:


a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu


b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler


c- Gerçek kişilerde ikametgah ilmihaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı


ç- Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirkükeri


d- Şartname bedeli 100 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi


e- 2886 sayılı kanundan dolayı ihakeye katılmama cezası alınmadığına dair yazılı taahhütname


3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyeniz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.


4- Son müracaat tarihi 5/12/2018 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın sekreterya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.


Mevki: Gültepe/Melikgazi

Ada: 13045

Parsel: 3

Metrekare: 1.507,57

Muhammen bedel: 4.500.00,00-TL

Geçici teminat: 135.000,00-TL

Açıklama: Konut+ticaretÖnerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura