Kayseri Melikgazi'de satılık arsa! 4.5 milyon TL'ye!

Kayseri Melikgazi'de satılık arsa! 4.5 milyon TL'ye!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi'nde yer alan arsa ihale usulü ile satılıyor. İhale 5 Aralık'ta yapılacak.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi'nde bulunan arsayı ihale ile satıyor. İhale 5 Aralık'ta gerçekleşecek...


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi'nde yer alan konut+ticaret imarlı arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 500 bin TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 5 Aralık'ta yapılacak.


KONUT+TİCARET ALANI ARSASI SATILACAKTIR


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi, 13045 ada, 3 parselde bulunan Konut + Ticaret alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır.


1- İhale 5/12/2018 Çarşamba günü saat 14:00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.


2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:


İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenişen belgelerin bulundurulması zorunludur:


a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu


b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler


c- Gerçek kişilerde ikametgah ilmihaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı


ç- Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirkükeri


d- Şartname bedeli 100 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi


e- 2886 sayılı kanundan dolayı ihakeye katılmama cezası alınmadığına dair yazılı taahhütname


3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyeniz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.


4- Son müracaat tarihi 5/12/2018 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın sekreterya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.


Mevki: Gültepe/Melikgazi

Ada: 13045

Parsel: 3

Metrekare: 1.507,57

Muhammen bedel: 4.500.00,00-TL

Geçici teminat: 135.000,00-TL

Açıklama: Konut+ticaretÖnerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura