Kayseri Gültepe'de satılık arsa! 4.5 milyon TL'ye!


Kayseri Gültepe'de satılık arsa! 4.5 milyon TL'ye!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'de yer alan arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Arsanın ihalesi 17 Ekim'de gerçekleşecek...Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Gültepe Mahallesinde bulunan 1 adet Konut + Ticaret alanı arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 500 bin TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 17 Ekim'de yapılacak.
Kayseri Gültepe


KONUT + TİCARET ALANI ARSASI SATILACAKTIR


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesinde bulunan 1 adet Konut + Ticaret alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.


1 - İhale 17/10/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.


2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:


İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:


a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu


b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)


c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.


ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.


d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.


e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.


3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.


4 - Son müracaat tarihi 17/10/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kuraKayseri Gültepe satılık arsa , Kayseri Gültepe arsa ihalesi ,