Kayseri Büyükşehir'den satılık akaryakıt arsası! 11 milyon TL'ye!

Kayseri Büyükşehir'den satılık akaryakıt arsası! 11 milyon TL'ye!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan'a bağlı Pervane Mahallesi'nde bulunan akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsasını ihale ile satışa sunuluyor.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından  Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7316 ada, 8 parselde bulunan 2 bin 273,14 metrekarelik, akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsası ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 11 milyon TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 5 Aralık'ta yapılacak.


AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI ARSASI SATILACAKTIR


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7316 ada, 8 parselde bulunan 2 bin 273,14 metrekarelik, akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır.


1- İhale 5/12/2018 Çarşamba günü saat 14:00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.


2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:


İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenişen belgelerin bulundurulması zorunludur:


a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu


b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler


c- Gerçek kişilerde ikametgah ilmihaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı


ç- Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirkükeri


d- Şartname bedeli 100 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi


e- 2886 sayılı kanundan dolayı ihakeye katılmama cezası alınmadığına dair yazılı taahhütname


3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyeniz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.


4- Son müracaat tarihi 5/12/2018 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın sekreterya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.


Mevki: Pervane

Ada: 7316

Parsel: 8

Metrekare: 2.273,14

Muhammen bedel: 11.000.000,00-TL

Geçici teminat: 330.000,00-TL

Açıklama: Akaryakıt ve servis istasyonu
Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura