Kayseri Büyükşehir'den satılık 12 arsa! 35 milyon TL'ye!


 Kayseri Büyükşehir'den satılık 12 arsa! 35 milyon TL'ye!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir mevkiide yer alan 12 arsasını ihale usulü ile toplam muhammen bedeli 35 milyon TL olarak satıyor...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kocasinan İlçesi, Beyazşehir mevkiide yer alan 12 arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Arsaların ihalesi 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Encümen Salonunda yapılacak.


ARSALAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Beyazşehir mahallesi, 7816 ada, 1 parselde bulunan 2414,86 m2’lik, 7818 ada, 1 parselde bulunan, 2463,51 m2’lik, 7821 ada, 1 parselde bulunan 2486,48m2’lik, 7821 ada, 2 parselde bulunan 2498,98 m2’lik, 7821 ada, 3 parselde bulunan 2498,98 m2’lik, 7821 ada, 4 parselde bulunan 2498,98 m2’lik, 7821 ada, 5 parselde bulunan 2435,72 m2’lik Konut + Ticaret Alanı arsaları ve 7819 ada, 1 parselde bulunan 2267,40 m2’lik, 7819 ada, 2 parselde bulunan 2253,98 m2’lik, 7819 ada, 3 parselde bulunan 2253,98 m2’lik, 7819 ada, 4 parselde bulunan 2253,98 m2’lik, 7819 ada, 5 parselde bulunan 2328,20 m2’lik Konut Alanı arsası olmak üzere toplam 12 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile toplu halde satılacaktır.


1 - İhale 11.10.2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.


2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c) Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e) 2886 Sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 11.10.2017 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kurakayseri kocasinan satılık arsa , Kayseri Büyükşehir satılık arsa ihaleleri ,

Hemen Teslim 4 proje