29 / 05 / 2024

Kadıköy'de icradan satılık gayrimenkul! 6 milyon TL'ye!

Kadıköy'de icradan satılık gayrimenkul! 6 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 6 milyon TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. Satışa konu olan gayrimenkulün birinci satış günü 31 Aralık 2018 olarak belirlendi.


İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul 6 milyon TL bedel isteniyor. 


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe mah. 315/3810 arsa paylı , 2986 ada ,23 parsel , B Blok 3+Çatı. Bağımsız bölüm no:7 Dubleks Daire. Bölgede teknik altyapılar tamamlanmış olup, kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Sosyal açıdan orta ve orta-üst gelir grubuna hitap eden bir yerleşim yeridir. Söz konusu bölgede ticari alanlar cadde üzerlerindeki binaların zemin katlarında yer almakta olup, normal katları ise yoğun bir şekilde mesken nitelikli gelişmiştir. Yakın çevresinde 50.Yıl Tahran Anadolu Lisesi, Göztepe Güzel Bahçesi Spor Tesisleri, Göztepe 60.Yıl Parkı yer almaktadır.


Kıymeti : 6.000.000,00 TL

1. Satış Günü : 31/12/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 28/01/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 MEZAT SALONU


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/34013 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2018