29 / 09 / 2023

Yalova'da icradan satılık 8 gayrimenkul! 22.3 milyon TL'ye!

 Yalova'da icradan satılık 8 gayrimenkul! 22.3 milyon TL'ye!

Yalova İli, Merkez İlçesi, Kadıköy Beldesi'nde yer alan 8 adet gayrimenkul toplamda 22 milyon 303 bin 393 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.


Yalova İli, Merkez İlçesi, Kadıköy Beldesi'nde yer alan 8 adet gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 22 milyon 303 bin 393 TL bedel isteniyor.


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yalova İl, Merkez İlçe, Kadıköy Beldesi Tahtalıboğaz mevkii 116 Ada, 29 Parsel. Tapuda tarla vasfında bulunan taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur.


Kıymeti : 9.013.622,40 TL

1. Satış Günü : 08/06/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 11/07/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu YALOVA


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yalova İl, Merkez İlçe, Kadıköy Beldesi Tahtalıboğaz mevkii 116 Ada, 26 Parsel, Tapuda tarla vasfında bulunan taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Kısmen imarlı alandadır.


Kıymeti : 8.294.173,09 TL

1. Satış Günü : 08/06/2018 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 11/07/2018 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu YALOVA


3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yalova İl, Merkez İlçe, Kadıköy Beldesi Köyaltı mevkii 211 Ada, 95 Parsel,Tapuda tarla vasfında olan taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur.


Kıymeti : 296.218,05 TL

1. Satış Günü : 08/06/2018 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü : 11/07/2018 günü 14:40 - 14:50 arası

Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu YALOVA


4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yalova İl, Merkez İlçe, Kadıköy Beldesi Köyiçi mevkii 140 Ada, 1 Parsel, Tapuda bahçe vasfında bulunan taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur.


1. Satış Günü : 08/06/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 11/07/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu YALOVA


5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yalova İl, Merkez İlçe, Kadıköy Beldesi Asfaltüstü mevkii 191 Ada, 80 Parsel, Tapuda tarla vasfında olan taşınmaz üzerinde bina yoktur.


1. Satış Günü : 08/06/2018 günü 15:20 - 15:30 arası

2. Satış Günü : 11/07/2018 günü 15:20 - 15:30 arası

Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu YALOVA


6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yalova İl, Merkez İlçe, Kadıköy Beldesi Kirazlık mevkii 174 Ada, 74 Parsel, Tapuda bahçe vasıflı olan taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur.


Kıymeti : 598.026,00 TL

1. Satış Günü : 08/06/2018 günü 15:40 - 15:50 arası

2. Satış Günü : 11/07/2018 günü 15:40 - 15:50 arası

Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma SalonuYALOVA


7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yalova İl, Merkez İlçe, Kadıköy Beldesi Kirazlık mevkii, 174 Ada, 81 Parsel, Tapuda tarla vasfında olan taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur.


Kıymeti : 1.082.640,00 TL

1. Satış Günü : 08/06/2018 günü 16:00 - 16:10 arası

2. Satış Günü : 11/07/2018 günü 16:00 - 16:10 arası

Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu YALOVA


8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yalova İl, Merkez İlçe, Kadıköy Beldesi Kirazlık mevkii, 174 Ada, 82 Parsel, Tapuda tarla vasfında bulunan taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur.


Kıymeti : 1.060.150,00 TL

1. Satış Günü : 08/06/2018 günü 16:20 - 16:30 arası

2. Satış Günü : 11/07/2018 günü 16:20 - 16:30 arası

Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu YALOVA


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/05/2018