26 / 11 / 2022

Kadıköy, Sahrayicedit'te icradan satılık akaryakıt istasyonu! 15 milyon 620 bin TL'ye!

Kadıköy, Sahrayicedit'te icradan satılık akaryakıt istasyonu! 15 milyon 620 bin TL'ye!

T.C Kadıköy 7. İcra Dairesi, İstanbul ili Kadıköy ilçesi Sahrayicedit Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu ve büroları, toplam 15 milyon 620 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İlk satış, 18 Kasım 2011 Cuma günü 13:40-14:00 saatleri arasında yapı


Verilen ilan şöyle;

T.C. KADIKÖY 7. İCRA DAİRESİNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2009/25283 E.

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Sahrayicedit Mah„ 175 pafta, 3163 ada, 243 parsel sayılı 2.268,00.m2 yüzölçümlü müfrez tarla vasıflı taşınmazda kat irtifaklı; 100/2268 arsa paylı zemin kat | ) 1 nolu asma katlı dükkanın tamamı, 300/2268 arsa paylı zemin kat 2 nolu asma katlı dükkanın tamamı, 728/2268 arsa paylı zemin kat 3 nolu asma katlı dükkanın tamamı, 285/2268 arsa I i paylı 1. kat 4 nolu büronun tamamı, 285/2268 arsa paylı 2. kat 5 nolu büronun tamamı, 285/2268 arsa paylı 3. kat 6 nolu büronun tamamı, 285/2262 arsa paylı 4. kat 7 nolu büronun | ; tamamının açık artırma suretiyle satılmasına karar verilmiştir.

GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI: - istanbul ili, Kadıköy ilçesi, Sahrayicedit Matı., 175 pafta, 3163 ada, 243 parsel sayılı 2.268,00.m2 yüzölçümlü müfrez tarla vasıflı taşınmazda kat | { irtifaklı; 100/2268 arsa paylı zemin kat 1 nolu asma katlı dükkanın tamamı, 300/2268 arsa paylı zemin kat 2 nolu asma katlı dükkanın tamamı, 728/2268 arsa paylı zemin kat 3 nolu asma j j katlı dükkanın tamamı, 285/2268 arsa paylı 1. kat 4 nolu büronun tamamı, 285/2268 arsa paylı 2. kat 5 nolu büronun tamamı, 285/2268 arsa paylı 3. kat 6 nolu büronun tamamı, 285/2262 i arsa paylı 4. kat 7 nolu büronun tamamı

GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Dosyasında mevcut Kadıköy Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, 25.01.2010 tarih, M.34.6.KAD.0.65-10/1347817 sayılı imar j s durumu yazısından, söz konusu 243 parsel sayılı yerin 11.05.2006 t.t. li 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt istasyonu kalmakta olduğu, bina yüksekliği Hmax: 2 kat, Taks: 0.30, I '• Kaks: 0.60 yapılanma şartlarında olduğu, ancak konu parselde 17.11.2006 t.t. li 1/5000 ölçekli Kadıköy-Kartal güzergahı raylı taşıma sistemi plan tadilatına göre 1/1000 ölçekli uygulama | ; planları hazırlanıp onaylanmadan uygulama yapılamayacağı anlaşılmıştır. Ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05,11.1999 tarih, 664 sayılı ilke kararı gereği söz I i konusu parsele komşu ya da yol karşısında tespitli eski eser niteliğinde yapı bulunması halinde uygulama esnasında Anıtlar Kurulu'ndan görüş alınması gerektiği anlaşılmıştır.

GAYRİMENKULUN EVSAFI: Satışa konu taşınmazlar, Kadıköy, Sahrayicedit Mahallesi, E-5 (D-100) karayolu ile Halk Sokak arasında kalan 105 Evler Mevkii'nde, Halk Sokağı'ndan 37 kapı i sayılı bina ve binanın önündeki bölümde ise E-5 karayoluna cepheli 1 adet kanopi ile 7'şer pompa bulunan toplam 7 grup pompa adası, tam-otomatik araç yıkama ünitesi bulunan halen i Kayalar (Kapet) SHELL akaryakıt istasyonu olarak kullanılan bölüm bulunmaktadır.

Zemin katta bulunan 1-2 ve 3 nolu asma katlı dükkanların ara bölmelerinin kaldırılarak tek mağaza haline getirilmiş ve benzin istasyonunun marketi olarak kullanılmakta olduğu zemin | ; kattaki 1-2-3 nolu dükkanların alanlarının 507,00 m2, asma kat alanının ise 101,00 m2 olduğu, dükkanların döşeme kaplamalarının doğal granit olduğu, ayrıca taşyünü asma tavan mevcut I olduğu, zemin katta ayrıca wc-lavabo bölümleri ile, yan cephede bina girişi bulunduğu görülmüştür.

i    Birinci normal kat 4 nolu büro 666,00 m2 alanlı olup, zemini beton şap olduğu açık alanlı işyeri olarak planlandığı, cephe doğramalarının eloksallı alüminyum doğrama olduğu, henüz | sıva ve asma tavanının yapılmadığı ve natamam olduğu görülmüştür.

ikinci normal kat 5 nolu büro 666,00 m2 alanlı olup, zemini beton şap olduğu açık alanlı işyeri olarak planlandığı, cephe doğramalarının eloksallı alüminyum doğrama olduğu, henüz sıva ve asma tavanının yapılmadığı ve natamam olduğu görülmüştür.

Üçüncü normal,kat 6 nolu büro 666,00 m2 alanlı olup, zemini beton şap olduğu açık alanlı işyeri olarak planlandığı, cephe doğramalarının eloksallı alüminyum doğrama olduğu, henüz sıva ve asma tavanının yapılmadığı ve natamam olduğu görülmüştür.

Dördüncü normal kat 7 nolu büro 666,00 m2 alanlı olup, zemini beton şap olduğu açık alanlı işyeri olarak planlandığı, cephe doğramalarının eloksallı alüminyum doğrama olduğu, henüz sıva ve asma tavanının yapılmadığı ve natamam olduğu görülmüştür.

Satışa konu bağımsız bölümlerin bulunduğu bina bodrum+zemin+4 normal kat+teras kat tertibinde, birinci sınıf işçilik ve lüks malzeme ile inşa edilmiş olup, bodrum katında akaryakıt istasyonuna ait muhasebe, bilgi işlem, depo, yönetim bölümleri ile wc-lavabo bulunmakta olduğu, binada elektrik, su, kalorifer ve asansör tesisatları bulunduğu ancak asansörlerin henüz faaliyette olmadığı görülmüştür.

Satışa konu taşınmazların bulunduğu binanın cephesi granit mermer kaplı ve giydirme cam cepheli olup, merdivenler ve sahanlık zeminlerinin granit mermer kaplı olduğu, wc zeminlerinin granit duvarlarının tavana kadar fayans kaplı olduğu ve normal katlarda merdiven sahanlıklarında katlara ait wc-lavabo mahallerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Taşınmazın bulunduğu bina E-5 (D-100) karayoluna ve Halk Sokağa cepheli olup civarı kesif ticaret sahası olarak teşekkül etmiş, ulaşım imkanları üst düzeyde ve her türlü belediye teknik hizmetlerinden yararlanmaktadır.

GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Satışa konu taşınmazların halihazır durumu, alanı, konumu, inşa tarzı, malzeme ve işçilik kalitesi, imar durum şartları, bulunduğu semti, semt içindeki yeri, yıpranma payı ve civarındaki emsallerinin alım satım rayiçleri, parselin akaryakıt istasyonu alanında kalması ile değerlerini etkileyen diğer tüm unsurlar göz önüne alınarak taşınmazın

• Zemin kat (1) nolu asma katlı dükkanın

• Zemin kat (2) nolu asma katlı dükkanın

• Zemin kat (3) nolu asma katlı dükkanın

• 1. Kat (4) nolu büronun

• 2. Kat (5) nolu büronun

• 3. Kat (6) nolu büronun

• 4. Kat (7) nolu büronun

0.000.-TL 2.640.000.-TL 5.500.000.-TL 1.650.000.-TL 1,650.000.-TL 1.650.000.-TL

1.650.000.-TL ■ |

Toplam   15.620.000.-TL üzerinden satışı yapılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşınmazın 1. açık artırması aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Uzunçayır Caddesi, Hasanpaşa Adliye C binasının en üst katında bulunan Yemekhane'de açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle ! bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yine aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Uzunçayır Caddesi, Hasanpaşa Adliye C binasının en üst katında j bulunan Yemekhane'de, 2. artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma j bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve.paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


Satışa Konu Taşınmaz Muhammen Değerleri LAçık Artırma Günü 2. Açık Artırma Günü Saatleri

istanbul ili, Kadıköy ilçesi, Sahrayicedit Mah. 175 pafta, 3163 ada, 243 p'arsel sayılı 2.268,ÖÖ.m2 yüzölçümlü müfrez tarla vasıflı taşınmazda kat irtifaklı; 100/2268 arsa paylı zemin kat 1 nolu asma katlı dükkanın tamamı, 300/2268 arsa paylı zemin kat 2 nolu asma katlı dükkanın tamamı, 728/2268 arsa paylı zemin kat 3 nolu asma katlı dükkanın tamamı, 285/2268 arsa paylı 1. Kat 4 nolu büronun tamamı, 285/2268 arsa paylı 2. Kat 5 nolu büronun tamamı, 285/2268 arsa paylı 3. Kat 6 nolu büronun tamamı, 285/2262 arsa paylı 4. Kat 7 nolu büronun tamamı. 15.620.000 TL 18/11/2011 28/11/2011 13:40,14:00

2- Katma Değer Vergisi, ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, tellaliye resmi ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.

3- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

5- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/25283 E. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/09/2011

(ic.if.K.126) Yönetmelik Örnek No:27 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 63214-www.bik.gov.tr)

İlanı incelemek için tıklayın!