26 / 11 / 2022

Kadıköy'de icradan satılık gayrimenkul! 4.6 milyon TL'ye!

 Kadıköy'de icradan satılık gayrimenkul! 4.6 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Mecidiye Mahallesi'nde yer alan arsa nitelikli binalı taşınmaz icradan satışa çıkarıldı...


İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Mecidiye Mahallesi'nde yer alan arsa nitelikli binalı taşınmaz icradan 29 Ocak'ta satılıyor. Satışa konu olan gayrimenkul için bedel 4 milyon 690 bin TL olarak belirlendi. 


TAPU KAYDI : İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Mecidiye Mah. 272 pafta, 1011 ada, 145 parsel, kayıtlı 256,00 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli binalı taşınmaz

 

Özellikleri :Kıymet takdiri istenen gayrimenkulİstanbul İl, Kadıköy, Mecidiye mahallesi, ada 1011 , parsel 145 . Nolu 256,00m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli binalı taşınmaz, mahallen Koşuyolu mahallesi, Cenap Şahbettin sok . 20 numaralı binalı parseldir. Parsel üzerinde yaklaşık altı yıl önce insasına başlanan , üc bodrum kat, zemin kat, bir normak kat ve çatı kattan ibaret betonarme karkas bir bina vardır. Binanın mimari tadilat projesine göre 3. Bodrum katta binaya ait otopark ve mekanık oda, 2. Bodrum katt binaya ait otopark, wc ve binaya ait depo, 1. Bodrum katta bina girişi ,mutfak+yemek salonu, wc, zemin katta salon, oda , hol, banyo ve yangın holü, 1. Normal katta, salon, oda ,hol banyo ve yangın holu, çatı katta ise hol, salon, yatak odası wc iki adet teras mahalleri bulunmaktadır. Binanın mimarı tadilat projesine göre, 3. Bodrum kat 196,00 m2,2. Bodrum kat 196,00 m2, 1.bodrum kat 87,00m2, zemin kat 114,00 m2, . Kat 123 m2, çatı kat 22,00 m2 teras hariç, 94,00 m2 olmak üzere toplamda 22,00m2 teras hariç 810,00m2 inaşaat alanıdır. Yerinde yapılan incelemede 3. Bodrum ve 2. Bodrum katın showroom , sosyal tesis yemekhane olarak kullanıldığı, 1. Bodrum katın danışma ve showroom olarak kullanıldığı, diger katların büro olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bina mevcut durum itibariyle bir bütün olarak işyeri amaçlı kullanılmaktadır. Binan inşasında standart olduğu kabul edilen 1. Sınfı malzemeler kullanılmıştır.Binanın ısıtma ve soğutma elektrik enerjili klima ile yapılmaktadır. Bina dış cephesi kısmen giydirme cephe, kısmen de boyalı durumdadır. Belediye alt yapı hizmetleri ve ulaşım imkanı olumlu özellikteki olan parseldir.

 

Adresi : Koşuyolu mah. Cenap Şahbettin Sok. No:20 Kadıköy İSTANBUL

 

Kıymeti : 4.690.000,00 TL

1. Satış Günü : 29/01/2018 günü 15:50 - 16:00 arası

2. Satış Günü : 26/02/2018 günü 15:50 - 16:00 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı KARTAL / İSTANBUL

 

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/403 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/11/2017