Fatih'te icradan satılık 2 gayrimenkul! 9 milyon TL'ye!


Fatih'te icradan satılık 2 gayrimenkul! 9 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Fatih İlçesi Yalı Mahallesi ve Çakırağa Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı.. 


İstanbul İli, Fatih İlçesi Yalı Mahallesi ve Çakırağa Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul satılıyor. Gayrimenkullerin bedeli toplamda 9 milyon TL olarak belirlendi.

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yalı Mah. 838 Ada, 56 Parsel ''ARSA'' nitelikli ana taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.

 

Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, Alboyacılar Sokakta, tapunun 838 ada, 56 parsel numarasında kayıtlı ve Alboyacılar Sokaktan 96 dış kapı numarası alan 75,00 m2 miktarlı kayden: arsa, mahallen kargir binanın tamamı niteliğindedir. Alboyacılar Sokağa paralel cephesi 5mt, yola dik ortalama derinliği 15mt olan ve tamamı 75m2 alana sahip arsa üzerinde, 96 dış kapı numaralı, zemin kat ve zemin kattan dahili merpen ile çıkılan çatı kattan müteşekkil, yığma kargir tarzda, bitişik nizamda inşa edilmiş olan, 40 yılı geçkin ömre sahip bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu bina zeminde parsel üzerine dolu olarak inşa edilmiş olup, zemin katta, katın tamamını ihtiva eden işyeri-imalathane ile zemin kat üzerinde, zemin katta yer alan işyerinden dahili merpen ile çıkışlı, yol cephesinden arka cepheye doğru eğimli yapıya sahip çatı arasında oda mahallerinden ibaret, zemin katı alüminyum doğrama ve sac kepenkli, çatı katı PVC doğramalı, dış cephesi sıvalı ve boyalı, taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar ikmal edilmiş durumda, normal soba ısıtmalıdır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı imkanlarından istifade edecek konumda, Yenileme Alanında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.

 

Kıymeti : 1.525.140,00 TL

1. Satış Günü : 23/01/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 23/02/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Çakırağa Mah. 865 Ada, 40 Parsel ''KAGİR APARTMAN'' nitelikli ana taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.


Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Fatih İlçesi, Aksaray (Kayden:Çakırağa) Mahallesi, Sorguçcu Sokakta, tapunun 865 ada, 40 parsel numarasında kayıtlı ve Sorguçcu Sokaktan 12 dış kapı numarası alan 170,00m2 miktarlı Kargir Apartman vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Sorguçcu Sokağa paralel cephesi 13mt, yola dik ortalama derinliği 13,05mt civarında olan ve tamamı 170,00m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan kargir apartman, bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, yığma kargir tarzda, iki yandan bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, takribi 60 yıllık ömre sahip bina, zeminde 160m2 alana sahip, bodrum katında, bina ana giriş kapısının sağında ve solunda olmak üzere yoldan müstakil girişe sahip iki daire, bina ana girişinin de yer aldığı zemin kat ile normal katlarında ikişer daire bulunmaktadır. Daireleri takribi 80m2 alana sahip ana bina dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar mevcut, daireleri normal soba ısıtmalı, bina kat sahanlık ve basamakları mozaik döşemeli, dış cephesi mozaik sıvalı olup, doğrama akşamı ahşap ve PVC şeklinde, bina ana girişi demir doğramalıdır. Tamamı 170,00m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan binanın, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 830m2 civarında olup, taşınmaz Aksaray merkezinde, alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, turist sirkülasyonunun ve ticaretin yoğun olduğu bölgede yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.

 

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

1. Satış Günü : 23/01/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 23/02/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU

 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3825 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/10/2017Önerilen Bağlantılar : TOKİ Aksaray kurafatih satılık bina , Fatih icralık bina ,