Fatih'te icradan satılık 2 gayrimenkul! 30.4 milyon TL'ye!


 Fatih'te icradan satılık 2 gayrimenkul! 30.4 milyon TL'ye!

İstanbul İli Fatih İlçesi Kirmasti Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul icradan satılıyor...İstanbul İli Fatih İlçesi Kirmasti Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin bedelleri 30 milyon 435 bin 126 TL olarak belirlendi. 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Anagayrimenkul, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kirmasti Mahallesi, Malta Çarşısı ve Başimam Sokaklarında kain, tapuda 1925 ada, 47 parselde kayıtlı 1.136.58 m2 yüzölçiimlü arsa üzerinde açık otopark ve Malta Sokaktan 3 ve 5, Başimam Sokaktan 6, İslambol Caddesinden 9 kapı numaralı dükkanlann tamamı niteliğindedir. Başimam Sokaktan 4 no.lu baraka yıkılmış ve yerinde olmadığı, gene bu sokaktan 6 numaralı 2 katlı yapının da ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu, otoparka açılan bodrum katının otopark yazıhanesi olarak kullanıldığı, zemin katında konfeksiyon dükkanı olarak işletildiği, Malta Çarşısı Sokağında 3 ve 5 numaralı yapının da ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu iş yeri bulunmaktadır. İslambol Caddesinde 9 kapı numaralı toplam kapalı alanı 104.00 m2 olan 2 katlı restorasyon hizmeti görmüş binada turistik eşya satılmaktadır. Ulaşım kolay toplu taşım durakları yakındır. İstanbul’un tarihi yarımadasında ve altyapı sorunu olmayan İlçesindedir. (Taşınmazların kıymet takdir raporları İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesinin 2015/1272 Esas 2016/965 Karar sayılı dosyasından yapılmış ve kesinleşmiştir.)

 

Kıymeti : 13.687.008,00 TL

1. Satış Günü : 19/02/2018 günü 13:30 - 13:40 arası

2. Satış Günü : 22/03/2018 günü 13:30 - 13:40 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : istanbul İli, Fatih İlçesi, Kirmasti Mahallesi fevzipaşa Caddesinde bulunan tapuda 1925 ada 46 parselde kayıtlı, 606,70m2 yüzölçümlü 14-14/A ve 16-16/A - 16/B kapı numaralı Madalyon apartmanının tamamı niteliğindedir.

 

A ve B Bloktan oluşmuş tarihi bir bina olup restore edilmiş haleniş hanı olarak kullanılmaktadır. Bu iş hanında 17 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bunların 13' ü büro 4'ü dükkandır. 2 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kattan müştekil toplamda 6 katlıdır. 2. bodrum kat sığınak olarak kullanılmaktadır. 1. bodrum katında dükkanlara ait depo bulunmaktadır. Zemin katta 1,2,3 ve 4 no'lu dükkanlar yer almaktadır. 1,2 ve 3. normal katlarda toplam 17 adet büro bulunmaktadır. Bina toplamda yaklaşı 2.415.00.m2 inşaat alanına sahiptir. Binada tasdikli restorasyon projesi hilafına kullanma amacıma uygun olarak ara duvarlar kaldırılarak birleşmeler yapılmıştır. Beyaz eşya, hazır giyim, nargile kahvehanesi, gelinlik/çeyiz mağazaları işletimindedir. Mağazaların zemin kaplamaları genelde laminant, tavanları spot aydınlanmalı, duvarları sıvalı saten boyalı ve kağıt kaplamadır. (Taşınmazların kıymet takdir raporları İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesinin 2015/1272 Esas 2016/965 Karar sayılı dosyasından yapılmış ve kesinleşmiştir.)

 

Kıymeti : 16.748.118,00 TL

1. Satış Günü : 19/02/2018 günü 13:50 - 14:00 arası

2. Satış Günü : 22/03/2018 günü 13:50 - 14:00 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

 


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/209 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/11/2017Fatih icradan satılık gayrimenkul ihalesi , fatih satılık arsa , Fatih satılık dükkan fiyatları ,