Beykoz'da satılık arsa! 3.6 milyon TL'ye!

 Beykoz'da satılık arsa! 3.6 milyon TL'ye!

İstanbul İli Beykoz İlçesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 3 milyon 606 bin 839 TL bedel ile satılıyor...


İstanbul İli Beykoz İlçesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışa sunuluyor.  Bedeli 3 milyon 606 bin 839 TL olarak belirlendi. 


 TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: Beykoz Tapu Müdürlüğü’nün 05//11/2015 tarih, 11251 yevmiye sayılı yazısına göre satışa konu taşınmazlardan İstanbul ili, Beykoz ilçesi,Göksu mahallesi,706 ada, 13 sayılı parsel:2005,00M2 alanlı TARLA niteliğindedir.  


 TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: TC. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün 23/10/2004 tarihli yazısında. “ Beykoz ilçesi, Göksu mahallesi,706 Ada, 13 parsel sayılı yer 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi öngörünüm bölgesi uygulama imar planında10 parsel ile birlikte “ mevcut cami” alanında kalmaktadır. 27.02.2004 onanlı plan hükümlerinin 1.20. maddesine göre. İmar planlarında Cami alanı olarak ayrılan alanlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın olumlu görüşü ve kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulunca onaylı avan projesine göre uygulama yapılacaktır. Camilerde görevli evi, tuvalet ve çeşme gibi üniteler dışında ibadet amacı taşımayan fonksiyonlara hizmet edecek bölümler yapılamaz. Parselin çok az bir kısmı yol alanında kalmaktadır.” Denilmektedir.   


Kıymeti : 3.606.839,36 TL 


 1. Satış Günü : 08/02/2018 günü 15:30 - 15:50 arası 


2. Satış Günü : 08/03/2018 günü 15:30 - 15:50 arası 


Satış Yeri : BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU   Satış şartları : 


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/12/2017