Antalya Kaş'ta satılık otel ve arsası! 5 milyon TL'ye!


 Antalya Kaş'ta satılık otel ve arsası! 5 milyon TL'ye!

Antalya İli Kaş İlçesi Kalkan Mahallesi Ortaalan Mevkii'nde yer alan otel vasıflı gayrimenkul ve arsası icradan satılıyor... 

Antalya Kaş'ta bulunan otel ve arsası Kaş İcra Dairesi tarafından satışa sunuldu. Bedeli 5 milyon 95 bin 500 TL bedel olarak belirlenen turistik tesis için ilk ihale tarihi 1 Şubat 2018 olarak belirlendi.    


Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya İli Kaş İlçesi Kalkan Mahallesi Ortaalan Mevkii 5 pafta 2124 parselde kayıtlı taşınmazdır. Taşınmazın tapu kaydında ana taşınmaz niteliği 1 bodrum+2 katlı 3 bloklu 1 havuzlu betonarme otel ve arsası olarak kayıtlıdır. Taşınmazın parsel alanı 1.337,00 metrekare olup tamamı dosya borçlusu firmanını ayni sermaye olarak kabul edilerek tapu kaydına işlenmiştir.   

Satışa Konu Taşınmazın Niteliği: Taşınmaz tapu kaydında; 1 Bodrum, 2 Katlı ve 3 Bloklu , 1 Havuzlu Betonarme Bina Otel ve Arsası olarak gözükmektedir.İmar planı içerisinde konut ve turizm alanında kalmaktadır.   


Satışa Konu Taşınmazın Üzerindeki Varlıklar: Taşınmaz tapu kaydında; 1 Bodrum, 2 Katlı ve 3 Bloklu, 1 Havuzlu Betonarme Bina Otel ve Arsası olarak gözükmesine rağmen yerinde yapılan incelemede 3 katlı ve teras katı da mevcut, 3 bloklu otel ve müştemilatı olarak kullandığı gözüken bir yapı oluğu görülmüştür.   


Kıymeti : 5.095.500,00 TL 


1. Satış Günü : 01/02/2018 günü 14:00 - 14:10 arası 


2. Satış Günü : 27/02/2018 günü 14:00 - 14:10 arası 


Satış Yeri : KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ BİNASI KAŞ/ANTALYA   Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 


6-İş bu satış ilanı İcra İflasKanununun 127.maddesi uyarınca tebliğ edilmeyenlere tebliğe kaimdir. 


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/173 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/12/2017


 Antalya Kaş satılık otel , Antalya Kaş icralık tesis ,

Hemen Teslim 4 proje