Kepez'de icradan satılık fabrika! 8.5 milyon TL'ye!


Kepez'de icradan satılık fabrika! 8.5 milyon TL'ye!

Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 8 milyon 500 bin 735 TL bedel isteniyor.Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 8 milyon 500 bin 735 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Mahallesi 3400 Ada, 1 Parsel, 3.576,00 M2 yüzölçümlü Arsa Vasfında taşınmaz ve tapuya ekli4 sayfadan ibaret Teferruat ile birlikte satışa çıkarılmıştır.


Taşınmazın sınırları Harita Kadastro Teknikeri tarafından paftasından tespit edilip aplikasyonu yapılarak, binaların içerisindeki makine ve teçhizatların durumu ve modelleri makine mühendisi tarafından, parsel üzerinde bulunan binaların yapı sınıfları, inşa kaliteleri ve arsa metrekare birim fiyatları Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tarafından irdelenmiştir. Taşınmaz yeri, çapı ve krokisi ileuyumludur. Gerekli olan incelemeler yapıldıktan sonra bilirkişi tarafından raporlar sunulmuştur.


Kıymeti : 8.500.735,00 TL

1. Satış Günü : 19/12/2018 günü 15:30 - 15:35 arası

2. Satış Günü : 16/01/2019 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri : 16. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYASatış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/9958 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/10/2018Kepez icradan satılık fabrika , Kepez fabrika ihalesi ,