03 / 06 / 2023

Boğaçayı projesi için uyarı geldi!

Boğaçayı projesi için uyarı geldi!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından “Birinci etabını seçimlerden önce hizmetine sunacağız diye” açıkladığı 4-5 milyarlık Boğaçayı Projesi için, İMO’dan ciddi uyarı geldi.


Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Oğuz, Boğaçayı Projesi ile ilgili uyarı yaptı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Oğuz, denizin içeri alınmasıyla beraber bu taşkınlarda büyük zararlar olabileceği, köprülerin yıkılabileceği ve büyük bir facia yaşanabileceğinin öngörüldüğü ifadelerine yer verdi.


2015 YILININ OCAK AYINDA TAŞKIN YAŞANMIŞTI

Oğuz, dere ıslah çalışmalarıyla ilgili DSİ, Karayolları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin (ASAT) sorumluluğu olduğunun altını çizdi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Genelgenin 6'ıncı maddesinde de ‘Dere ıslah çalışmaları esnasında, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğundaki yapıların (yol, köprü ve benzeri) zarar görmemesi için ilgili kuruluşların koordinasyonu sağlanarak gerekli tedbirler alınacaktır' şeklinde bir ibare var. Yani burada DSİ, Karayolları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin (ASAT) sorumluluğu var. Bunların bir araya gelip bir çözüm bulması lazım. O köprülerin üzerinde trafik var ve insanlar gelip geçiyor. Bu yüzden olası bir facia yaşanmadan yetkililerin bu konuya bir çözüm getirmesi lazım. Çok iyi hatırlanacağı gibi en son 2015 yılının ocak ayında yaşanmış bir taşkın var. Bu yaşandığında o köprülere yaklaşık 20-30 santimetre kalıncaya kadar su seviyesi yükselmişti.


Eğer Boğaçayı'nda deniz içeriye alınır ve böyle bir taşkın daha yaşanırsa, denizden gelen su ile taşkın suyunun buluştuğu noktada, su seviyesi köprü kodunun çok çok üstüne çıkar. Oradaki dalga yüksekliği uzmanlar tarafından ciddi anlamda hesaplandı ve yerleşim yerlerine büyük zarar vereceği ortaya çıktı.”


BOYUTLARININ NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ

Genelgedeki 4, 5 ve 6'ncı maddeleri tek tek değerlendiren Oğuz, ciddi uyarılarda da bulundu. Oğuz şöyle konuştu: “Öncelikle genelgenin 4'üncü maddesini ele alalım. Bu maddede, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarınca, köprü altındaki su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyen yapılar yapılmayacaktır. Özel ve tüzel kişilerce yapılmak ve yaptırılmak istenen bu tür yapılara da kesinlikle izin ve ruhsat verilmeyecektir. İlgili kurumlarca yapılan denetimler neticesinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet verdiği tespit edilen yapılar, imar mevzuatına göre mülki amirlerin sorumluluğunda yetkili belediye veya özel idare tarafından derhal kaldırılacaktır' diyor. Ama Boğaçayı projesinde 3 kademeli olarak kazıklar çakıldı ve perdeler yapıldı. Yani kesitte bir müdahale var. Ama işin açıkçası biz bunun boyutlarının ne olduğunu bilmiyoruz.”


MÜDAHALE EDİLMELİ


Boğaçayı projesi için uyarı geldi!

Genelgenin 5'inci maddesinin de çok ilginç olduğunu belirten Cem Oğuz, “Bu maddede ise, ‘Dere yatağından alınacak malzeme yerleri, köprüye göre tercihen memba tarafında olacak ve hiçbir şekilde köprüye 750 metreden daha yakın mesafede olmayacaktır' deniyor. Ama burada öyle değil. Buna hiç uyulmadı. Köprünün altına dahi girildi ve malzeme alındı. Bu genelgeye aykırı bir durum. Hatta buradan malzeme alınırken bir çökme olduğu bile söylendi. Yani köprülerin özellikle ayakları açıkta, buna muhakkak müdahale edilmesi lazım. Bu maddenin devamında, ‘Malzemenin alınması, derenin akış rejimini ve akış doğrultusunu değiştirmeyecek şekilde olacaktır' deniyor. Ama burası tamamen bir göl haline getirildi. O kadar çok malzeme alındı ki, oranın rejimiyle birlikte her şeyi değişti” şeklinde konuştu.


GENELGEYE TAMAMEN AYKIRI

Boğaçayı'nda yapılanların Başbakanlık genelgesine tamamen aykırı bir durum olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü dile getiren Oğuz, “Yine maddenin devamında, ‘Mansap (deniz) tarafından malzeme alınması durumunda malzeme alınan yerle köprüye olan mesafesi, yatağın topoğrafik, hidrolik ve taban malzemesi koşullarına göre tespit edilecek ve bu mesafe hiçbir zaman 1000 metreden daha yakın olmayacaktır.' Yani buradan da anlaşılacağı gibi durum çok vahim. Boğaçayı'nda yapılanlar Başbakanlık Genelgesinde tamamen aykırı bir durum. Bu ciddi anlamda bir sıkıntı yaratacaktır” diye konuştu.