Hazine arazileri Torba Yasa'ya girdi!


 Hazine arazileri Torba Yasa'ya girdi!

Hükümetin kamu kurumlarının elinde bulunan Hazine’ye ait taşınmazlarla ilgili tüm tasarruf yetkisini Maliye Bakanlığı bünyesinde toplayan düzenlemesi, kanun tasarısı olarak TBMM’ye sunuldu
İçinde bütçe kanunlarının sadeleştirilmesinin de yer aldığı 20 maddelik tasarı dün TBMM’ye sunuldu. Tasarının 18’inci maddesi ile Tapu Kanunu’na geçici 4’üncü madde eklendi. Buna göre Hazine’ye ait taşınmazların, özel kanunlar kapsamında kalanlarının, hangi kanun kapsamında kaldıkları ve tabi oldukları kısıtlamalar en geç 1 yıl içinde ilgili tapu müdürlüklerine bildirilecek ve tapu kütüklerine gerekli şerhler belirtilecek.


Sözkonusu taşınmazlara ilişkin tasarruflarda, ilgili idarelerden görüş alınması yerine doğrudan tapu kütüklerindeki bilgiler esas alınarak işlem yapılacak. Aynı torba yasa ile birlikte Maliye Bakanlığı’nın görevlerini düzenleyen 178 sayılı KHK’nın Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün görevleriyle ilgili maddesine bir ekleme yapıldı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre; bu eklemeyle birlikte Milli Emlak’ın görevleri arasına, “Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, kamu kurumları için ihtiyaç duyulanların Hazine’ye ait taşınmazlarla trampa işlemlerini yapma” da eklendi.


BÜTÇE KANUNU'NDA MADDE SAYISI AZALIYOR

Tasarının gerekçe kısmında yer alan bilgilere göre bütçe kanunlarının özellikle kamuya taşıt alımıyla ilgili maddeleri ilgili kanunlara eklendi.

Böylece 2012 yılı bütçesinde 30 olan madde sayısı 2013 bütçesinde 15’e düşmüş olacak. Tasarının 8’inci maddesiyle, Özelleştirme Kanunu’nun Özelleştirme Fonu’ndaki nakit fazlasının değerlendirilmesiyle ilgili hükümlerinde Bütçe Kanunu’nda yer alan düzenleme ilgili yasaya taşındı. Buna göre halen Hazine’nin iç ve dış borç ödemelerinde kullanılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilen nakit fazlası, Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılacak. Bu para genel bütçenin b işaretli cetveline gelir kaydedilecek. Aynı düzenleme halen Bütçe Kanunu’nun 28’inci maddesi olarak yer alıyor.


Tasarının 19’uncu maddesi ile bazı özel özelleştirme gelirlerinin bütçeye intikaliyle ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre Özelleştirme Fonu’nun nakit fazlasının bir kısmının genel bütçeye gelir kaydedilmesini öngören 4046 sayılı Özelleştirme Yasası’nın geçici 23 ve 24’üncü maddeleri yürürlükten kaldırılıyor. 23’üncü madde, 2008 yılından başlamak üzere 2012 yılı sonuna kadar bütçeye aktarılan özelleştirme gelirlerinde GAP yatırımlarında kullanılmak üzere para aktarılmasına olanak tanıyordu. Yürürlükten kaldırılan geçici 24’üncü madde ise TCDD limanlarının özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin karayolu, demiryolu yapımı, bakım ve onarımı gibi hizmetlerde kullanılmasını sağlamak üzere TCDD’nin sermayesini artırma konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınıyordu.


Aynı madde ile Elektrik üretim AŞ’nin müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesinden elde edilen gelirlerin genel bütçeye özel gelir ve özel ödenek kaydedilmesini öngören 4628 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin 5’inci fıkrası da yürürlükten kaldırılıyor.


ntvmsnbchazine arazileri , tapu kanunu , hazineye ait taşınmazlar , milli emlak genel müdürlüğü ,