18 / 07 / 2024

Hazine arazilerinde inşaata geçit yok!

 Hazine arazilerinde inşaata geçit yok!

Ecrimisil ödeyerek hazine arazileri üzerinde tarım faaliyeti yürüten vatandaşların haklarının korunması için Meclis araştırması amacıyla önerge verildi.


Ülkemizde atıl durumda bulunan hazine arazileri fırsatçılar için rant kapısı oldu. Tarımsal faaliyette bulunan üreticiler, çaresiz kaldıklarını iddia ederek, sorun çözülmesini bekliyor. Şehirlerin büyümesiyle inşaat sektöründeki faaliyet gösteren rantçılar toprakları ele geçirmiş durumda.


Yasal düzenleme bekleniyor

Atıl arazilerin miktarının belirlenmesi, bu alanlar üzerinde tarımsal üretimi kalıcı hale getirmek ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yasal düzenleme yapılması bekleniyor.  


"Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur"

Tarımsal üretimde kullanılmayan, çeşitli nedenlerle ekilemeyen ve boş bırakılan atıl tarım arazilerinin, etkin ve verimli kullanımı amacıyla bir metot oluşturulması isteniyor. "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur" sözünün yerine getirilmesi için izlenecek yol ve yöntemlerin tespit edilmesi gerekiyor.  


8,5 milyon hektar alan toplulaştırılacak

Tarım arazilerini korumak ve yasal boşluğu gidermek için 2005'te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nu çıkarılmıştı. Düzenleme kapsamında 655 bin hektar tarım alanının amaç dışı kullanılmayacağı açıklanmıştı. Bu zamana kadar toplam 6,1 milyon hektar, 2018 sonu itibarıyla da 496 bin hektar alanın toplulaştırılırken, 2023 yılına kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışması yapılması planlanıyor. 


Önerge verildi

Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 19 milletvekili, ecrimisil ödeyerek hazine arazileri üzerinde tarım faaliyeti yürüten vatandaşların haklarının korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi için Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması istedi.