15 / 07 / 2024

2b arazilere itiraz edilir mi?

2b arazilere itiraz edilir mi?

Rantı yüksek olan illerde bulunan, orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri 2b arazi olarak ifade ediyor. Peki 2b arazilere itiraz edilir mi? 2b arazilere nasıl itiraz edilir? İşte 2b arazilerine itiraz edilmesine ilişkin bilinmeyenler..


2b arazilere itiraz edilir mi?

Kadastro tarafından orman alanları dışında bırakılmış geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere 2b arazisi adı veriliyor.2b arazisi  6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. 


473 bin hektarlık alanı kaplayan 2b araziler üzerinde, su, doğalgaz, elektrik gibi alt yapısı, devlet tarafından sağlanmış bulunan 400 bin civarında yapı yer alıyor. 2b arazilerin çoğunluğu, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde bulunuyor.2b arazilerin büyük kısmı zeytinlik, narenciye alanları ve otlaklardan oluuyor. 


Orman kadastro komisyonları tarafından hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, kullanım durumları dikkate alınarak, varsa üzerinde ihdas edilen yeni yerlerin kime ait olduğu, kimler tarafından, ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağında gösterilerek, belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar olmadan öncelikle kadastrosu yapılarak hazine adına tescili yapılıyor.


Peki 2b arazilere itiraz edilir mi? 2b arazilere nasıl itiraz edilir? diyorsanız işte yanıtı..


2b için tespit edilen sınır; harita veya ölçü krokisinde gösteriliyor. Kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro müdürlüğü nezdinde itiraz edilebiliyor. İtiraz işleminin ilk adımı olarak kadastro mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapılıyor. 

2b arazisi almak için nereye başvurulur?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com