17 / 06 / 2024

İzmit Belediyesi 28 adet konut satıyor! Fiyatlar 375 bin TL'den başlıyor!

İzmit Belediyesi 28 adet konut satıyor! Fiyatlar 375 bin TL'den başlıyor!

İzmit Belediye Başkanlığı, İzmit Fatih Mahallesi'nde yer alan 28 adet konut satışa çıkardı. Konutların satış fiyatları 375 bin liradan başlıyor.


İzmit Belediye Başkanlığı, İzmit Fatih Mahallesi'nde yer alan 28 adet konut satışa çıkardı. Söz konusu konutların alanları 60 metrekare ile 123 metrekare arasında değişiyor.


İzmit Belediye Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan konutların ihalesi 10 Mart 2022 tarihinde saat 11:30'da gerçekleştirilecek.


Söz konusu konutların fiyatları 375 bin TL ile 850 bin TL arasında değişiyor. İhaleye katılmak isteyenlerin ödeyeceği şartname bedeli 100 lira olarak belirlendi. 


İlan metni:


Satışa sunulan dairelere ilişkin bilgilerin tamamı için tıklayın


1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait Kat Mülkiyetli taşınmazların satış ihalesi , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih,saat ve usul ile Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.


2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 09.03.2022 Çarşamba günü saat: 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 


GERÇEK KİŞİLERİN;


a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)

b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi

c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.

d- Noter tasdikli imza beyannamesi.

e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.


İzmit Belediyesi 28 adet konut satıyor! Fiyatlar 375 bin TL


TÜZEL KİŞİLERİN;


a- Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)

c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2022 yılına ait)

e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.


3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.


4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.


6- Geçici Teminat ve Şartname bedellerini İzmit Belediyesine ait Ziraat Bankası Kocaeli Şb. TR89 0001 0001 6336 6765 1650 01 no.lu İBAN yatırılabilir. NOT: Açıklama Kısmına ( Blok adı / Bağımsız bölüm numarası ve Alıcı Adı yazılmalıdır.)