Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 3 atama kararı!


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 3 atama kararı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yücel Serdar, Evren Dinçer ve Muhittin Soyvural hakkında 3 atama kararı verdi. Kararlar bugünkü Resmi Gazete'te yayınlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yücel Serdar, Evren Dinçer ve Muhittin Soyvural hakkında 3 atama kararı verdi. Kararlar bugünkü Resmi Gazete'te yayınlandı.


KARARLAR:


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2017/27

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Van Bölge Müdürlüğüne Yücel SERDAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2- Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/951

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına, Evren DİNÇER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2- Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/952

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Muhittin SOYVURAL'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakam yürütür.

Önerilen Bağlantılar : TOKİ Van kura çekilişiÇevre ve Şehircilik Bakanlığı atama kararları , Yücel Serdar kimdir , Evren Dinçer kimdir , Muhittin Soyvural kimdir ,