Zorunlu deprem sigortası nerelere uygulanır?


 Zorunlu deprem sigortası nerelere uygulanır?

Zorunlu deprem sigortasıyla,meydana gelen bir deprem sonrasında, bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altına alınıyor. Peki zorunlu deprem sigortası nerelere uygulanır?Zorunlu deprem sigortası nerelere uygulanır?

Zorunlu deprem sigortası yapılarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanması için yaptırılabiliyor. Zorunlu deprem sigortasının süresi bir yıl oluyor ve her yıl yenilenmesi gerekiyor


Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlıyor. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamında oluyor:


Temeller

Ana duvarlar

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

Bahçe duvarları

İstinat duvarları

Tavan ve tabanlar

Merpenler

Asansörler

Sahanlıklar

Koridorlar

Çatılar

Bacalar

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri


Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemi oluyor.


6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:


-Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

-Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler,


Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

-Kat irtifakı tesis edilmiş binalar

-Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar

-Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerli oluyor.

Zorunlu deprem sigortası nerede yaptırabilirim?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comZorunlu deprem sigortası nerelere uygulanır , zorunlu deprem sigortası nerelere yapılır , Zorunlu deprem sigortası hangi evlere yapılır , Zorunlu deprem sigortası yapmak zorunda olanlar kimler , Zorunlu deprem sigortası hangi binalara yapılır , Zorunlu deprem sigortası hangi binalara uygulanır ,