23 / 03 / 2023

Veraset ilamı dilekçe örneği 2017!

 Veraset ilamı dilekçe örneği 2017!

Mirasçı olduğunu düşünen herkes veraset ilamı için müracaatta bulunabiliyor .Peki Veraset ilamı dilekçesi nasıl yazılır? diyorsanız işte veraset ilamı dilekçe örneği 2017...


 

Bir kimsenin vefatının ardından mirasçıların alması gereken belgeler arasında veraset ilamı yer alıyor. Bu belge, bir kimsenin ölümü halinde yakınlarına miras bıraktığı takdirde, yasal olarak bu mirasın kimlere ne oranda kaldığını gösteriyor.


Mirasçı olduğunu düşünen herkes veraset ilamı için müracaatta bulunabiliyor.Veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemelerinden ya da noterlikten alınabiliyor. 


Veraset ilamı için gerekli evraklar:

* Ölüm belgesi,

* Nüfus Kayıt Örneği,

* Veraset ilamı istemi içeren dilekçe.


Veraset ilamı çıkarmak için yasal bir süre bulunmuyor. Yasal mirasçılar dilediği zaman veraset ilamını çıkarabiliyor. Bu doğrultuda veraset ilamını geç çıkarmanın bir cezası bulunmuyor. 


Ancak mirasçılara gayrimenkul intikal etmişse bu gayrimenkullerin beyan edilmesi ve vergilerinin ödenmesi gerekiyor. Bu gibi durumlarda üç ay içinde veraset beyanı yapılmazsa cezası doğabiliyor.


Ayrıca, veraset ilamı çıkarıldıktan sonra kaç sene geçerse geçsin geçerli oluyor..Veraset ilamı 2017 dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Veraset ilamı dilekçe örneği 2017!


.... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :


..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur. Hukuki, sebepler:M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller: Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep:Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. ...../......../2017


(Davacı)

(baba,anne,eş,kardeş)Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com