09 / 02 / 2023

Kaybolan veraset ilamı nereden alınır?

Kaybolan veraset ilamı nereden alınır?

Ölüm durumunda, murisin mirasçılarının kim olduğu, mirasçılık hakkına kimlerin sahip olduğunu gösteren belge veraset ilamı oluyor. Peki Kaybolan veraset ilamı nereden alınır? diyorsanız işte yanıtı...


Kaybolan veraset ilamı nereden alınır?

Mirasçılık belgesi olarakta bilinen veraset ilamı; Ölüm halinde, murisin mirasçılarının kim olduğu, mirasçılık hakkına kimlerin sahip olduğunu gösteren belge oluyor. Bu belge mirasçılık belgesi olarak da biliniyor.


Veraset ilamı, mirasçılardan birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi'den talep edilebiliyor. Veraset ilamı; 01.10.2011 tarihinden itibaren sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra noterlerden de alınabiliyor.  


Veraset ilamı çıkarmak için yasal bir süre bulunmuyor. Yasal mirasçılar dilediği zaman veraset ilamını çıkarabiliyor. Bu doğrultuda veraset ilamını geç çıkarmanın bir cezası bulunmuyor. 


Ancak mirasçılara gayrimenkul intikal etmişse bu gayrimenkullerin beyan edilmesi ve vergilerinin ödenmesi gerekiyor. Bu gibi durumlarda üç ay içinde veraset beyanı yapılmazsa cezası doğabiliyor.


Peki Kaybolan veraset ilamı nereden alınır? diyorsanız işte yanıtı...


Kaybolan veraset ilamını tekrar çıkarmak için, daha önce hangi mahkemeden ilam çıkarıldı ise, tekrar aynı mahkemeye başvuruda bulunulması gerekiyor.


Veraset ilamı için dilekçe örneği...


......... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) 

Adres   :

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :


..................ili, ............. İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) ............................. ..../...../.... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak .........................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ...................... bırakmıştır.Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur. Hukuki, sebepler:M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller: Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep:Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. 


.../.../20..


(Davacı)

(baba,anne,eş,kardeş)


Veraset ilamı çıkarmak kaç para?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com