Tapu harcı oranı ne oldu 2017?


Tapu harcı oranı ne oldu 2017?

Bakanlar Kurulu Kararı ile tapu harçları düştü. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Tapu harcı oranı ne oldu 2017? Tapu harcı ne kadar düştü 2017? diyorsanız işte yanıtı...Taşınmaz malların alım satım işlemleri, tapu dairesinde yapılıyor. Tapuda yapılmayan satış işlemleri geçerli olmuyor. Taşınmazın bir başkası adına tescil edilmesi için tarafların müracaatı gerekli oluyor.


Alıcı veya satıcı satış işlemi için randevu alıyor. Randevu gün ve saatinde orda bulunarak bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Satış işleminin tamamlanabilmesi için harçların da ödenmesi gerekiyor. 


Tapu satış bedeli üzerinden binde 20 oranında harç ödemesi  yapılıyordu. Bakanlar Kurulu Kararı ile tapu harçları düştü. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Tapu harcı oranı ne oldu 2017?  Tapu harcı ne kadar düştü 2017? diyorsanız işte yanıtı... 


Tapu harcı binde 20'den binde 15'e indirildi. Yeni tapu harç oranları 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacak. Örneğin 200 bin TL değerindeki ev için normalde 4 bin TL tapu harcı öderken, yapılan indirimle bu ev için 3 bin TL harç ödeyecek.


Tapu satış harcının yanı sıra tapu döner sermaye bedelinin de ödenmesi gerekiyor. 2017 yılında bu masraf 90,50 TL olarak tahsil ediliyor.


Tapu eksik beyan cezası 2017

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.Yeni tapu harcı kararı tam metni 2017!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 
Tapu harcı oranı ne oldu 2017 , Tapu harcı ne kadar düştü 2017 , Tapu harcı indirimi 2017 ,

Hemen Teslim 4 proje