Tapu harcı binde 15'e düşürüldü!


 Tapu harcı binde 15'e düşürüldü!

Taşınmaz malların tapu devir işlemi için tahsil edilen tapu harçları ile ilgili yeni düzenleme yapıldı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tapu harcı binde 20'den 15'e düşürüldü...Konut, işyeri, arsa ve arazi gibi emlakların alım satım işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Tapudan alınan randevu sonrasında gerekli belgelerin temin edilerek müracaatın sağlanması ve harçların ödenmesi zorunlu oluyor.


Mevcut uygulamada tüm gayrimenkullerden satış değeri üzerinden binde 20 (yüzde 2) tahsil ediliyorken, Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar ile bu oran düşürüldü. 


Bakanlar Kurulu'nun 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Kararı gereğince, tapu harcı binde 15'e indirildi.


Bu oran 30 Eylül 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere geçerli olacak. Ayrıca yeni tapu harcı konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) devirlerinde uygulanacak.


Örneğin değeri 200 bin TL olan bir daire için 4 bin TL tapu harcı ödenirken, 30 Eylül'e kadar bu daire için 3 bin TL tapu harcı tahsil edilecek. Bu tutar hem alıcıdan hem satıcıdan alınıyor. 


Bakanlar Kurulu Kararı ilgili madde:

30 Eylül 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 Sayılı Kanuna bağlı 4 sayılı tarifenin "1-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "binde 20" nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) "binde 15" olarak yeniden belirlenmiştir.Yeni tapu harcı kararı tam metni 2017!


 

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com


 Tapu harcı binde 15 , tapu harcı düştü mü 2017 , 2017 yeni tapu harcı , Tapu harcı indirimi 2017 ,

Hemen Teslim 4 proje