22 / 04 / 2024

Sulh hukuk mahkemesi harcı 2018!

 Sulh hukuk mahkemesi harcı 2018!

Türkiye'deki sulh hukuk mahkemeleri, Türkiye'de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biridir. Peki Sulh hukuk mahkemesi harcı 2018 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


 

Türkiye'de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biri olan Sulh Hukuk Mahkemesinde toplam on iki adet dava görülüyor. 


Asliye hukuk mahkemeleriyle birlikte temel hukuk mahkemelerini oluşturan Sulh Hukuk Mahkemesi bulundukları il veya ilçenin adı ile isimlendiriliyor. 


Kat mülkiyeti ve kiralama gibi gayrimenkul ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü için sulh hukuk mahkemelerine müracaat edilebiliyor. 


Sulh hukuk mahkemesinda açılan davalar arasında; Mirasçılık belgesinin alınması, Tahliye Davası, İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi gibi davalar yer alıyor.  


Açılabilen diğer davalar: 

-Mirasçılık belgesinin iptali Davası            

-Mirasta defter tutulması 

-Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları 

-Delil tespit istemi  

-Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 

-Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 


Sulh hukuk mahkemesi harcı 2018!


Sulh mahkemeleri ve icra tetkik mercilerinde başvuru ücretini  2017 yılında 14,50 TL iken, 2018 yılında bu ücret 16,50 TL oldu.


 Sulh hukuk mahkemesi celse harcı:  

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (20,30 TL'den aşağı olmamak üzere) (Binde 2,27)


 b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda   20,30Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com