03 / 03 / 2024

Sulh Hukuk Mahkemesi başvuru harcı 2019!

 Sulh Hukuk Mahkemesi başvuru harcı 2019!

Sulh Hukuk Mahkemesi'nde gayrimenkuller hakkında yaşanan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulabilmesi için dava açılabiliyor. Peki, Sulh Hukuk Mahkemesi başvuru harcı 2019 ne kadar?


Sulh Hukuk Mahkemesi'nde gayrimenkuller hakkında yaşanan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulabilmesi için dava açılabiliyor. Mahkemeye başvururken belli bir oranda harç ödemesi yapılıyor.


Sulh Hukuk Mahkemesi harçları her sene Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında yeniden belirleniyor. Sulh hukuk mahkemesi harçları 2019'da ne kadar oldu?


Sulh hukuk mahkemesi başvuru harcı 2019


Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 16,50 iken 20,40 oldu. 


Sulh hukuk mahkemesi celse harcı 2019      

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (25,10 TL'den aşağı olmamak üzere)  (Binde 2,27) 


b)Belli bir değer bulunmayan davalarda 25,10 TL


Sulh hukuk mahkemesinde açılabilen davalar

 

1- Mirasçılık belgesinin alınması, 

2- Tahliye Davası, 

3- İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası, 

4- Vesayet ve Kayyım Davaları, 

5- Terekede ihtiyati tedbirler, 

6- Mirasın reddi 

7- Mirasçılık belgesinin iptali Davası           

8- Mirasta defter tutulması 

9- Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları 

10- Delil tespit istemi  

11- Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 

12- Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)