Miras vergisi 1.taksiti için son 5 gün!


 Miras vergisi 1.taksiti için son 5 gün!

Miras vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimse oluyor. 31 Mayıs'a kadar ödenmesi gereken miras vergisi 1. taksiti için son 6 gün bulunuyor..Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali miras vergisine tabi oluyor. 


7338 sayılı kanun gereğince, Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kişi oluyor.


Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.


3 sene boyunca ödenen vergi senede 2 eşit taksit halinde veriliyor. İlk taksit ödemesi Mayıs ayında yapılan veraset ve intikal vergisi 2. taksiti ise Kasım ayında yapılıyor. 31 Mayıs'ta   sona erecek miras vergisi 1. taksiti için son 5 gün bulunuyor.


Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanıyor. 

Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 


 Miras vergisi 1.taksit son günü 2017 , Miras vergisi 1.taksit 2017 , veraset ve intikal vergisi son gün 2017 ,