2017 miras vergisi 1.taksiti için son 2 hafta!


2017 miras vergisi 1.taksiti için son 2 hafta!

Miras vergisi , 3 sene boyunca senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksitte ödeniyor.Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekiyor. 


Kanun hükümlerine göre verginin mükellefi intikalin yapıldığı kişi oluyor. Örneğin kendisine miras kalan mirasçılar bu vergiyi ödemekle mükellef oluyor.


Vergi ödemelerinden önce beyanname veriliyor. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi;


Ölen kimsesin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde veriliyor. 


7338 sayılı kanun gereğince vergi, 3 sene boyunca senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksitte ödeniyor. Vergi ödemeleri Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor. 


2017 yılı vergi takvimine göre; Veraset ve intikal vergisi için 1. taksit ödemeleri 2 hafta sonra son buluyor. Hala ödeme yapmamış vergi mükelleflerinin son 15 gün içinde ödemelerini yapmaları gerekiyor.Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 

2017 miras vergisi 1.taksit , 2017 miras vergisi 1.taksit son günü , 2017 miras vergisi 1.taksit ne zaman son ,