Miras vergisi 1.taksit son günü 2017!


Miras vergisi 1.taksit son günü 2017!

Miras vergisi tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödeniyor. Peki Miras vergisi 1.taksiti ne zaman son? İşte miras vergisi 1.taksit son günü 2017...Miras vergisi, menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödenmesi gereken vergi olarak biliniyor. 

 

Miras vergisinin mükellefleri, veraset yoluyla ya da ivazsız bir suretle mal intikal eden gerçek ve tüzel kişiler oluyor. Miras vergisi ödemeleri için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Veraset yoluyla intikal eden mal, istisna tutarının altında kalsa dahi beyanname veriliyor.


Veraset yolu ile meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi; Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,


Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde veriliyor.1 Mayıs'ta başlayan miras vergisi için son 9 gün kaldı. Vergi mükelleflerinin ödemelerini 31 Mayıs'a kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor.


Miras vergisi ödemeleri ilgili vergi dairesine yapılıyor. Bu vergi tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödeniyor


Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanıyor.Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 


 Miras vergisi 1.taksit son günü 2017 , Miras vergisi 1.taksit ne zaman son , Miras vergisi 1.taksit 2017 ,