Kira gelir vergisi hesaplama örnekleri 2017!


Kira gelir vergisi hesaplama örnekleri 2017!

Kira geliri elde eden mal sahipleri, elde ettiği gelirlerin istisna sınırını aşması halinde vergi mükellefi oluyor. Peki, 2017 kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? İşte kira gelir vergisi hesaplama örnekleri 2017...Gelir Vergisi Kanunu gereğince ev ve işyeri kiralamaları gelirleri için vergi ödeniyor. Vergi elde edilen kira gelirinin istisna sınırını aşması halinde; kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları tarafından ödeniyor.


Bu sene, 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında taşınmaz kiralamaları için vergi ödeniyor. Vergide esas alınacak istisna sınırları meskenlerde 3.800 TL olarak, işyerlerinde ise 30.000 TL olarak belirleniyor.


Belirlenen istisna bedelinin aşılması halinde mükellefler beyannamelerini 27 Mart'a kadar verebiliyor. Ödemeler ise 31 Mart tarihine kadar yapılabiliyor.  Peki, 2017 kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? İşte kira gelir vergisi hesaplama örnekleri 2017...Kira gelir vergisi hesaplama 2017 örneği 1

Mükellef (B), 2016 yılında meskenini aylık 300 TL’den kiraya vermiş ve yıllık 3.600 TL kira geliri elde etmiştir. Bu durumda elde edilen hasılat mesken istisna tutarı olan 3.800 TL’nin altında olduğundan beyan edilmeyecektir. İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.


Mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. 2016 yılında 3.800 TL’nin altında mesken kira geliri olanlar yıllık beyanname vermeyecektir.


Örneğin, konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır. İşyeri kira gelirine istisna uygulanmaz.


Örneğin, konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır. İşyeri kira gelirine istisna Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar 3.800 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. 


Ayrıca, 3.800 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2016 yılı için 110.000 TL’yi aşanlar, 3.800 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.


Kira gelir vergisi hesaplama 2017 örneği 2

Mükellef (C), 2016 yılında, konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 11.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 33.000 TL işyeri kira geliri ve 92.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Mükellef (C)’nin elde etiği kira geliri için istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2016 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamının 110.000 TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacaktır. 


Elde edilen gelir toplamının (11.000 + 33.000 + 92.000 = 136.000 TL) 2016 yılı bakımından belirlenen 110.000 TL tutarı aşması nedeniyle, 11.000 TL’lik konut kira gelirine ilişkin olarak 3.800 TL’lik istisnadan faydalanılması mümkün olmayacaktır. 


- Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için (2016 yılı için) 3.800 TL’lik istisna ayrı ayrı uygulanacaktır. 


- Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.Hazır beyanname sistemi 2017!

 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 


 Kira gelir vergisi hesaplama örnekleri 2017 , kira gelir vergisi hesaplama 2017 , Kira gelir vergisi hesaplama örneği 2017 ,