Hazır beyanname sistemi 2017!


 Hazır beyanname sistemi 2017!

2016 yılında taşınmazını kiraya vererek gelir elde eden kimseler, 2017 yılında beyanname vererek kira vergisi ödemek ile mükellef oluyor. Beyannameler hazır beyan sistemi ile de verilebiliyor. İşte hazır beyanname sistemi 2017...Taşınmazını kiraya veren kimselerin elde ettikleri gelirin belirlenen istisna sınırını aşması halinde, bu kimseler kira gelir vergisi mükellefi oluyor.


Buna göre, 2017 yılında kira gelir vergisini geçtiğimiz sene içerisinde kira geliri elde eden kimseler ödüyor.2016 yılı için konut kira geliri vergisi istisna tutarı 3 bin 800 TL ,işyeri kira gelir vergisi istisna tutarı 30 bin TL oldu. Buna göre 2016 yılı içerisinde bu bedelin üstünde gelir elde eden kimselerin beyanname vererek vergilerini ödemeleri gerekiyor.


Kira gelir vergisi beyannamesi, vergi dairesinden ve internetten verilebiliyor.27 Mart'a kadar verilmesi gereken beyanname; normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarihte, taahhütlü posta ile gönderilmiş ise zarfın üzerindeki postaya veriliş tarihinde verilmiş sayılıyor. 


Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş oluyor. 


Hazır beyanname sistemi 2017

Hazır Beyan Sistemi; gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan ya da bunların bir kaçından oluşan mükelleflere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan ve üçüncü taraf kurumlardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistem olarak tanımlanıyor.

 

Bu sistemden; sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve irat gelirlerini ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecektir. Sisteme ve detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. 


Kira geliri elde eden mükellefler, sisteme kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak ya da herhangi bir vergi dairesinden ücretsiz olarak alınabilen İnternet Vergi Dairesi şifresi ile giriş yapabilirler.Kira gelir vergisi mükellefleri 2017!

 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com  Hazır beyanname sistemi 2017 , Hazır beyan sistemi 2017 , online kira beyanı sistemi 2017 ,

Hemen Teslim 4 proje