Kira gelir beyannamesi son günü 2017!


Kira gelir beyannamesi son günü 2017!

Geçtiğimiz sene gayrimenkulünü kiraya vererek gelir elde eden kimseler bu sene kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Vergi için beyannamelerin verilmesi gerekiyor. İşte kira gelir beyannamesi son günü 2017...Gelir Vergisi Kanunu kapsamında belirtilen taşınmaz mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri için vergi ödeniyor.


Gelirin elde edildiği seneyi takip eden yılda beyanname verilerek ödenen vergide bazı vergilendirme kuralları bulunuyor.Her kira geliri olan vergide mükellef olmuyor.


Ancak istisna bedelinden yüksek kira geliri elde edenler vergi beyannamesi vererek vergi ödüyor. Söz konusu istisna bedelleri her yıl yeniden belirleniyor.


Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan

mükelleflerden;

- Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2016 yılı için 3.800 TL) aşanlar,

- İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2016 yılı için 30.000 TL) aşanlar, yıllık beyanname vereceklerdir.


Kira gelir vergisi beyannamesi, 27 Mart'a kadar veriliyor. Buna göre, kira gelir vergisi beyannamesi için son 14 gün bulunuyor.Kira gelir vergisi beyanı vergi dairesinden verilebildiği gibi, internet üzerinden de verilebiliyor.


Vergi ödemeleri ise Mart ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksitte yapılıyor. Hazır beyanname sistemi 2017!

 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 


 Kira gelir beyannamesi son günü 2017 , kira beyannamesi son gün 2017 , kira beyannamesi ne zaman son 2017 ,

Hemen Teslim 4 proje