Kira beyanı verme süresi!


 Kira beyanı verme süresi!

1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında elde edilen kira gelirleri için beyan verilmesi gerekiyor.Peki kira beyanı ne zaman verilir?İşte kira beyanı verme süresi..



Kira beyanı verme süresi!

2014 yılı kira vergisi ödemeleri için mesken istisna bedeli 3.300 TL,işyeri istisna bedeli 27.000 TL olarak belirlendi. Belirlenen bedelden yüksek gelir elde edenlerin beyanname vermeleri gerekiyor.

Her sene iki eşit taksit halinde ödenebilen kira gelir vergisi için beyannameler, vergi dairesine gidilerek verildiği gibi; internet üzerinden de verilebiliyor. 

Önceden hazırlanmış kira beyanname sistemi ile beyanname verecek olan vatandaşlar bu sisteme; kimlik bilgileri; internet vergi dairesi şifresi veya mavi kart bilgileri ile giriş yapabiliyor.

Rehbere göre beyanname ve gelir elde edilen gayrimenkul sayısının beşten fazla olması halinde kullanılacak ek föy şu şekilde hazırlanıyor:

- Beyanname bir örnek doldurulacaktır.

- Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır. 

- Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir.

- Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır. 

- Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.

- Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılacaktır.

- Gelir Vergisi Beyannamesi “Tablo-4”, “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Belgeler” bölümünde yer alan, “Adres No” satırına;“https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim

/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx”  internet sayfasından gayrimenkul adresine ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.

- Kira geliri elde edilen gayrimenkulün hisseli olması durumunda, diğer ortak/ortaklara ilişkin bilgilerin; Gelir Vergisi Beyannamesinin “Tablo-4” “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Diğer Ortakların” satırında yer alan “Pay Oranı”, “Adı-Soyadı/Unvanı”, “Vergi Kimlik Numarası” kısımlarının doldurulması gerekmektedir.

- Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.Peki kira beyanı ne zaman verilir?

Kira gelir vergisi beyanname verme süresi 1-25 Mart 2015 tarihleri arasında oluyor. Buna göre vergi mükelleflerinin kira gelir beyannamelerini vermeleri için son 2 günleri bulunuyor.

Kira beyannamesi geç verilirse ne olur?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com



Kira beyanı verme süresi , kira beyanı ne zaman verilir , kira beyanı son günü ne zaman , kira beyanı 2015 ne zaman verilir , Kira beyanı son günü 2015 , kira beyanı ne zaman verilir 2015 ,