29 / 05 / 2024

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvuru formu!

 Kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvuru formu!

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı, Bakanlık tarafından kentsel dönüşümden faydalanan ve bağımsız bölümünü tahliye eden kimselere veriliyor.Söz konusu taşınma yardımı için başvuru formunu doldurmak gerekiyor.İşte kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvuru formu..


Kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvuru formu!

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı, Bakanlık tarafından kentsel dönüşümden faydalanan ve bağımsız bölümünü tahliye eden kimselere veriliyor.

Anlaşma ile tahliye edilen taşınmaz için kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine de 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde defaten 1470 TL taşınma yardımı ödemesi yapılıyor.

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne başvuru yapılması ve formun doldurulması gerekiyor.Söz konusu form mesken ve işyeri kiracılarında farklı şekilde hazırlanıyor. Kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvuru formu aşağıda yer alıyor.

Mesken için:

İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE 

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. 

Riskli binamı …./…./201… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda; 

Gereğini arz ederim. 

 …/…/2015 

 Adı Soyadı - İmza 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

Telefon : 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

EKLER: 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- Üzerime kayıtlı faturası veya Riskli binada oturduğumu gösterir Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği 

3- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği 

İşyeri için:

İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE 

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. 

Riskli binamı …./…./201… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi 

Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan 

Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda; 

Gereğini arz ederim. 

 ……/…./2015 

 Adı Soyadı - İmza 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

Telefon : 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

EKLER: 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- Riskli binada bulunduğumu gösterir vergi levhası 

3- Tahliye ettiğime dair adres değişikliğini gösteren güncel vergi levhası 

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı nasıl alınır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com