30 / 11 / 2022

Kentsel dönüşüm hangi yapıları kapsıyor?

Kentsel dönüşüm hangi yapıları kapsıyor?

Kentsel dönüşüm kanunu gereğince, riskli alanlarda yer alan riskli yapılar yıkılarak, yerine yeni yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılar inşa ediliyor. Peki Kentsel dönüşüm hangi yapıları kapsıyor? diyorsanız işte yanıtı...


Kentsel dönüşüm hangi yapıları kapsıyor?

6306 sayılı Kentsel dönüşüm kanunu ; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirliyor.


Kanun kapsamında yer alan yetkili idareler; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri oluyor. 


Risk raporu alınan yapılar için yıkım süreci başlatılabiliyor. Peki Kentsel dönüşüm hangi yapıları kapsıyor? diyorsanız işte yanıtı...


Bir yapı kanunen, kat maliklerinden birinin oturduğu bina için ilgili lisanlı kuruluşlardan rapor alması durumunda riski yapı sayılıyor. Eğer oturulan bina 20 sene ve üzeri yaşındaysa, betonarme demirlerinde gözle görülen paslanma varsa, çatlaklar, rutubet, nem varsa, yine binanın bodrum veya orta katlarındaki kolon ve kirişlerde çatlaklar gözlemliyorsanız binanız riskli yapı sayılabiliyor.


Alınan rapordan sonra devlet diğer kat maliklerini binanın riskli olduğuna dair resmi bir yazıyla bilgilendiriliyor. Diğer kat malikleri isterlerse alınan bu rapora itiraz edebiliyor ve bu itiraz bakanlığın oluşturduğu komisyondaki üniversite hocaları tarafından değerlendiriliyor.


Eğer hocalar da binanın riski olduğuna kanaat getirirlerse, bina riskli olarak tescil ediliyor ve tapuya işleniyor. Tescil sonrası kat maliklerinin ne yapacaklarına karar vermeleri ve yıkım kararı halinde üçte iki çoğunlukla bu kararlarını (bina ortak karar protokolü) bakanlığı bildirmeleri gerekiyor.


Kentsel dönüşümde arsa payının önemi!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com