06 / 02 / 2023

Kentsel dönüşümde arsa payının önemi!

 Kentsel dönüşümde arsa payının önemi!

Riskli alanlarda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamalarında "arsa payı" sorunu ortaya çıkabiliyor. Peki Kentsel dönüşümde arsa payının önemi nedir? diyorsanı işte yanıtı...


Kentsel dönüşümde arsa payının önemi!

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, risk teşkil eden eski binalar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere bağlı olarak yeni binalar yapılıyor. Bu hususta karşılaşılan en büyük sorunlardan biri hatalı arsa payları oluyor.


Bilindiği üzere arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken, ana yapının veya yapıların bulunduğu parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında arsadan pay verilmesi olarak tanımlanıyor. 


Riskli alanlarda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamalarında  "arsa payı" sorunu ortaya çıkabiliyor. Peki Kentsel dönüşümde arsa payının önemi nedir? diyorsanı işte yanıtı...


Arsa payı bir taşınmazda ya kat irtifakı kurulurken ya da kat mülkiyetine geçilirken kuruluyor. Kentsel dönüşümde hatalı arsa payı sorunu bina yıkılıp toprak tapusuna dönüldüğünde başlıyor.


Söz konusu bina yıkılmadan önce her biri eşit olan bu bağımsız bölüm sahiplerinin, bina yıkılıp arsa tapusuna dönüldüğünde bir daire bedeline yakın hak kaybı yaşamaları veya bir daireye yalan hakka kavuşmaları anlaşmazlıklara neden olabiliyor.  


Kentsel dönüşüm sürecinin kanunun emredici hükümleri nedeniyle riskli bina, riskli bölge gibi kesin yıkımla sonuçlanacak süreçleri başladığında sürecin çok hızlı işleyip yıkımla sonuçlandığı da düşünüldüğünde bina yıkılmadan önce zamanında önlem alınması gerekiyor. 


Kentsel dönüşümde arsa tapulu evlerle ilgili bir hata olması halinde; malikler arsa paylarının hatalı olmasını neden olarak göstererek yolu ile bunu düzelttirme hakkına sahip oluyor. 


Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk nedir?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com