Kamu konutlarından yararlanma süresi uzatma kararı!


 Kamu konutlarından yararlanma süresi uzatma kararı!

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kamu konutlarından yararlanma süresi 10 yıla çıkarıldı... 

Bugünkü Resmi Gazete'de KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı.


694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile terörle mücadelede görev alan ve kamu konutlarından yararlanırken, malül olanlar ile şehit olanların aylığa müstahak dul ve yetimlerinin kamu konutlarından yararlanmaya devam edebileceği süre bir yıldan, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın 10 yıla çıkarıldı. 


Ayrıca kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanların ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanacak. Kamu konutlarından kira ödemeksizin yararlanılan süre, kira yardımından yararlanılan süreden düşülecek.


MADDE 86- 


17/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Yurt içinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın on yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam edebilirler. 


Kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır, ancak kamu konutlarından kira ödemeksizin yararlanılan süre, kira yardımından yararlanılan süreden düşülür. 
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com  

 Kamu konutlarından yararlanma süresi uzatma kararı , , Kamu konutları süresi ne kadar 2017 , Kamu konutlarından ücretsiz yararlanma ,

Hemen Teslim 4 proje