17 / 06 / 2024

Ağaoğlu Maslak 1453 için yeni plan hazırlandı!

Ağaoğlu Maslak 1453 için yeni plan hazırlandı!

2014 yılında imar planının iptal edildiği Ağaoğlu Maslak 1453 projesi için yeni imar planları hazırlanarak askıya çıkarıldı...


2014 yılında imar planının iptal edildiği Ağaoğlu Maslak 1453 projesi için yeni imar planları hazırlandı. 19.01.2016 tarihli Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İstanbul 10. İdare Mahkemesinin, 20.03.2018 tarih ve 2018/542 sayılı kararıyla iptal edilmiş olması nedeni ile alan plansız kalmıştı. 


Sosyal donatı alanları hariç yapılaşmanın tamamlandığı alan için hazırlanan planın bir diğer amacı, yaşayanların mağdur olmasının engellenmesi ile sosyal donatı alanlarının üretilememesinin ve kamusal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülememesinin önüne geçilebilmesi olarak belirlendi.


 Ağaoğlu Maslak 1453 için yeni plan hazırlandı!


Danıştay, Ağaoğlu,  TOKİ  ve Emlak Konut GYO işbirliğin ile inşaatına devam edilen Maslak 1453 projesinin imar planı değişikliklerinin yürütmesini durdurmuştu. Davacı TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'ne o dönemde tebliğ edilen mahkeme kararı uyarınca, ruhsatın iptal edilmesi gerekiyordu.


Ancak mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve Maslak bölgesinde Merkezi İş Alanlarında çalışanlara hitap edecek nitelikli konut rezervinin temin edilebilmesi için aynı plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.


 Ağaoğlu Maslak 1453 için yeni plan hazırlandı!


Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1 ay süre askıya çıkarıldı. Vatandaşlar bu süre içerisinde imar planına itiraz edebilecek.İmar planı için tıklayın.

Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016, Satışa çıkacak projeler