GMSİ 2.taksit ödeme zamanı 2015!


 GMSİ 2.taksit ödeme zamanı 2015!

2015 yılında GMSİ, 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında elde edilen kira gelirleri için ödeniyor. Peki GMSİ 2.taksit ne zaman ödenir?İşte GMSİ 2.taksit ödeme zamanı 2015..GMSİ 2.taksit ödeme zamanı 2015!

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler "Gayrimenkul sermaye iradı" olarak ifade ediliyor. Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları oluyor.


GMSİ bir önceki yıl elde edilen kira gelirleri için ödeniyor.Bu sene 2014 yılında elde edilen kira gelirleri için GMSİ ödemesi yapılıyor.


GMSİ vergi mükellefi istisna bedelinden yüksek miktarda kira geliri elde eden kimseler oluyor. 2015 yılı kira gelir vergisi hesaplamalarında kullanılan istisna tutarları şu şekilde;


2014 yılında evini kiraya vererek 3.300 TL'den; işyerini kiraya vererek ise 27.000 TL'den yüksek kira geliri elde eden kişiler vergi yükümlüsü oluyor.


Ayrıca, Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını 2014 yılı için 1.400 TL aşanlar, yıllık beyanname veriyor.Peki GMSİ 2.taksit ne zaman ödenir?


İlk taksiti Mart ayında ödenen GMSİ 2.taksiti Temmuz ayında ödeniyor.Buna göre mükellefler GMSİ 2.taksit ödemelerine 2 gün sonra başlayacak.

GMSİ hesaplama örneği!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comgmsi 2.taksit ödeme zamanı 2015 , GMSİ 2.taksit ne zaman ödenir , GMSİ 2.taksit ödeme zamanı , gmsi 2.taksit ödeme tarihi , gmsi 2.taksit 2015 , gmsi 2 taksit ne zaman ,