10 / 12 / 2023

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef için ne gibi işlem yapılır?

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef için ne gibi işlem yapılır?

Tüm taşınmaz mal sahipleri tarafından ödenmesi gereken emlak vergisi senede iki eşit taksit şeklinde belediyeye ödeniyor.Peki emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef için ne gibi işlem yapılır?


Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef için ne gibi işlem yapılır?

Türkiye sınırları içinde yer alan tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.1319 sayılı kanun gereğince eğer taşınmazın varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler de vergi ödemekle yükümlü oluyor.


Bir taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, payları oranında mükellef olurken, elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu tutuluyor.


Emlak vergisi, gayrimenkulün türüne, değerine ve bulunduğu belediyeye göre hesaplanıyor. Büyükşehir belediyelerinde vergi, yüzde 100 artırımlı olarak uygulanıyor. 2015 yılında meskenlerin vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak karşımıza çıkıyor. 


Diğer binalarda (işyeri, dükkan) emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Arsa ve arazilerde ise vergi şu oranları ise; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.


Vergi takvimine göre ödenmesi gereken emlak vergisi senede iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. İlk taksitler Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksitler ise Kasım ayında ödeniyor. İsteyen mükellefler vergisini ilk taksit dönemi içerisinde tek seferde de yatırabiliyor.Peki emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef için ne gibi işlem yapılır?


Zamanında ödeme yapmayan mükelleflerin borcuna gecikme faizi uygulanıyor.Emlak vergisi gecikme faizi, gecikmenin yaşandığı her ay için yüzde 1.40 oranında tahsil ediliyor.

Emlak vergisi en son ne zaman ödenecek 2015?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com