18 / 07 / 2024

Emlak vergisi iade dilekçesi örneği 2017!

 Emlak vergisi iade dilekçesi örneği 2017!

Emlak vergisinde muafiyet koşullarının sağlanmasına rağmen bilinmeden ödenen emlak vergisini iadesi istenebiliyor. İşte emlak vergisi iade dilekçesi örneği 2017...


Emlak Vergisi Kanunu esasları gereğince, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için vergi ödeniyor. Ancak, kanun gereğince 200 metrekareden büyük olmayan tek mesken sahiplerinden emekliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, engelliler, ev hanımları ve işsizler muaf oluyor. 


Muafiyet için gerekli şartları taşıyan kimselerin belediyeye bildirimde bulunmaları gerekiyor. Ancak bazı kimseler muaf olduğundan habersiz bir şekilde vergiyi ödeyebiliyor.  


14 Mayıs 2014 Tarih ve 53210 sayılı özelge ile belediyelerin (2014 yılı için) 2009 ve izleyen yıllara ait Emlak vergisi iadelerinin yapılması gerektiğini açıkladı. Buna göre fazladan ödenen emlak vergisi idaleri için bir dilekçeyle belediyeye müracaat ediliyor.


Emlak vergisi iade dilekçesi örneği 2017


 

Tarih : ..../.../....

.........................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını ve geriye dönül iadesini talep ediyorum.


- Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.


Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

 

ADRES:                                                                                

MÜKELLEF                                

Adı  ve Soyadı

(İmza)

 

GAYRİMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No:...............................

Belediyenin Adı   :........................

Mahallesi     :.......................

Cadde ve Sokağı     :.................

No:     :.............

 

Pafta No:                                          

Ada No:                                      

Parsel No:

...................                                     

...................                                

........................

 


EKLER

1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belge.
Emlak vergisi ev hanımı muafiyeti dilekçesi 2017!
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com