29 / 11 / 2022

Emlak vergisini zamanında ödememenin cezası var mı?

Emlak vergisini zamanında ödememenin cezası var mı?

Emlak vergisi muafiyet durumundan yararlanmayan bütün taşınmaz sahiplerinin belirlenen zamanlarda emlak vergisini ödemesi gerekiyor.Peki emlak vergisini zamanında ödememenin cezası var mı?


Emlak vergisini zamanında ödememenin cezası var mı?

Ev ve işyeri sahipleri ile arsa ve arazi sahiplerinin her sene ödemek ile mükellef olduğu vergi emlak vergisi olarak karşımıza çıkıyor.


Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler emlak vergisi mükellefi oluyor.


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında sorumlu oluyor. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu tutuluyor.


- 200 metrekareyi geçmeyen tek eve sahip,

- Gelir sahibi olmayan,

- Kışlık evin yanında yazlık eve sahip olmayan,

- Bir başka meskende hisse sahibi olmayan,

- Ev hanımı, engelli, gazi, işsiz, dul-yetimler ve emekliler emlak vergisi ödemiyor.


Vergi mükellefleri ödemeleri gayrimenkulün bulunduğu belediyenin tahsilat veznelerine yapabiliyor. Gayrimenkulün bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor.


Emlak vergisi ödemesi ayrıca internet üzerinden de yapılabiliyor. Belediyenin "e-belediye" sistemini kullanıyor olması halinde, ödemeler internet aracılığıyla online bir şekilde de yapılabiliyor.


2015 yılında emlak vergisinde ilk. taksitler en son 1 Haziran'a kadar ödenebiliyor. 2. taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılacak.Peki emlak vergisini zamanında ödememenin cezası var mı?


Emlak Vergisi Kanunu'na göre  idarece yapılan tarhiyata vergi ziyaı cezası kesiliyor. Kesilecek ceza tutarı ziyaa uğratılan verginin bir katı olarak hesaplanıyor.


Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda ise her ay için %1.4 oranında gecikme faizi alınıyor.

Emlak vergisi nasıl hesap edilir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com