23 / 02 / 2024

Emlak vergisinden muaf olan kişiler 2016!

 Emlak vergisinden muaf olan kişiler 2016!

1319 sayılı kanun gereğince gayrimenkul sahipleri her sene devlete ödenen emlak vergisinde muafiyet uygulaması da bulunuyor. Peki emlak vergisinden kimler muaf tutulur? diyorsanız işte emlak vergisinden muaf olan kişiler 2016...


Emlak vergisinden muaf olan kişiler 2016!

Emlak vergisi, gayrimenkul sahibi olan kimseler tarafından her sene belli miktarlarda belediyeye ödenen vergi olarak biliniyor.  Gayrimenkulün bir başka şehirde yer alması halinde vergi ödemesi en yakın belediyeden ya da internet üzerinden yapılabiliyor.


Vergi yasal olarak iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. Ayrıca bazı banka kartları ile belediye kartları ile ödeme yapılması durumunda vergi borcu ekstreye daha fazla taksitte yansıyabiliyor.


Kanunen mesken sahipleri bazı koşullarda vergiden muaf olabiliyor. 

Peki emlak vergisinden kimler muaf tutulur? diyorsanız işte emlka vergisinden muaf olan kişiler 2016...


Vergi muafiyeti için 200 metrekareyi geçmeyecek tek eve sahip olup ayriyeten yazlık eve sahip olmama şartı aranıyor. Bu şarta uygun olan aşağıdaki özelliklere sahip gayrimenkul sahipleri emlak vergisi ödemelerinden muaf oluyor:


- Bir tek meskeni olup da, intifa (başkasına ait meskeni kullanama hakkı) sahibi olanlar

- Emekliler

- Hiçbir geliri olmayanlar

- Şehit yakınları

- Dul ve yetimler

- Gaziler

- Engelliler

- İşsizler

- Öğrenciler


Ancak vergiden muaf olan kişilerin, bir dilekçe ile belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor. Emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2016 şu şekilde;


TEK MESKENİ OLAN ( İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL ) EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT FORM


TARİH …./…./….


T.C.

............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NEEmlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.


Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir.


Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.


Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.


Yukarıda  bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.


ADRES                                                          

MÜKELLEF

                                                               

Adı ve Soyadı

( İMZA)


GAYRİMENKULÜN :


Bina Vergisi Sicil No: ………………………….

Belediyenin Adı        : ………………………….

Mahallesi                  : ………………………….

Cadde ve Sokağı      : …………………………..

Kapı ve Daire No     : ………………………….

                

Pafta No                                

Ada No                           

Parsel No

Emekliyim ama çalışıyorum vergi ödeyecek miyim?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com