01 / 06 / 2023

Sıfır oranlı emlak vergisi koşulları 2017!

Sıfır oranlı emlak vergisi koşulları 2017!

Emlak vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler için ödeniyor. Ancak emlak vergisinde sıfır oranlı emlak vergisinden yararlananlar vergi ödemiyor. İşte sfır oranlı emlak vergisi koşulları 2017...


Emlak vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler için ödeniyor. Taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler tarafından vergi ödeniyor.


Ödemeler, gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Gayrimenkulün bir başka şehirde bulunması durumlarında vergi ödemeleri tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor.


Emlak vergisi ayrıca internet üzerinden de yapılabiliyor. Belediyenin "e-belediye" sistemini kullanıyor olması halinde, ödemeler internet üzerinden online bir şekilde de yapılabiliyor


Emlak vergisinde muafiyette bulunuyor. Sıfır oranlı vergi şartlarını yerine getirenler emlak vergisi ödemiyor. 


Sıfır oranlı emlak vergisi koşulları 2017


1.Brüt alanı 200 m2’yi aşmayan,

2.Tek konuta sahip olanlardan (intifa hakkına sahip olunması dahil);


-Geliri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından, örneğin SSK (4/a), Bağ­Kur (4/b) ve TC Emekli Sandığı’ndan (4/c) aldıkları emekli aylığından ibaret olanlar ile bunların dul ve yetimleri,

-Hiç bir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,

-Gaziler,

-Engelliler,

-Şehitlerin dul ve yetimleri, “indirimli (sıfır oranlı) Emlak Vergisi” uygulamasından yararlanabiliyorlar. Emlak vergisi muafiyet dilekçesi 2017!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com