18 / 04 / 2024

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi 2017!

 Emlak vergisi muafiyet dilekçesi 2017!

Emlak vergisinden muaf olanların ilçe belediyesine bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekiyor. Peki emlak vergisi muafiyet dilekçesi nasıl yazılır? İşte emlak vergisi muafiyet dilekçesi 2017...


Emlak vergisi, 1319 sayılı kanun gereğince ödenmesi gerekiyor. Verginin tüm taşınmaz mallar için her sene ödenmesi gerekiyor. Bu verginin ödemesi yılda iki eşit taksitte yapılabiliyor. İsteyenler ilk taksit dönemi içerisinde tek seferde ödeme yapabiliyor.


Emlak vergisi ödemeleri, taşınmaz malın bağlı olduğu ilçe belediyesine yapılıyor. Taşınmaz malın bir başla ilde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden yapılabiliyor.


Belediyenin e-belediye sistemini kullanıyor olması halinde vergi internet üzerinden de ödenebiliyor. Ayrıca, PTT ile emlak vergisi borcu ödemesi yapılabiliyor.


Vergide kanunen muafiyet uygulaması da bulunuyor.  Geliri olmayan ve 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip; ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri, gaziler, emekliler, engelliler ve işsizler vergiden muaf oluyor.  Muafiyetten yararlanılabilmesi için belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor.İşte emlak vergisi muafiyet dilekçesi 2017...


Emlak vergisi muafiyet dilekçesi 2017


T.C.

.............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE


         

Emlak Vergisi kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

       

-Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

      

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2.'yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

       

-Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil,daimi olarak kullanmaktayım.


    

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.      

..../..../20..


ADRES :  

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................                                                                                                    

MÜKELLEFİN :                                

Adı ve Soyadı  : 

...................................

İmzası   : 

......................................./..../.....


GAYRIMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No   : ........................................


Mahallesi     : ........................................


Cadde ve Sokağı          : ........................................


Kapı ve Daire No          : ........................................


Pafta    No     : ........................................


Ada      No   : ........................................


Parsel   No     : ........................................


  

EKLER : 

1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.


2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden  alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belgeler. 


Emlak vergisi hesaplama 2017!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com