03 / 06 / 2023

Yurtdışından emekli olanlar emlak vergisinden muaf olur mu?

Yurtdışından emekli olanlar emlak vergisinden muaf olur mu?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek kimseler arasında emekliler de bulunuyor. Peki yurtdışından emekli olanlar emlak vergisinden muaf olur mu? diyorsanız işte yanıtı...


Yurtdışından emekli olanlar emlak vergisinden muaf olur mu?

Emlak vergisi kapsamında, taşınmaz mal sahiplerinin her yıl belli oranlarda vergi ödemeleri gerekiyor. Vergide yalnız mesken sahipleri için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması bulunuyor. Bu uygulamadan yalnız meskeni olan ve muafiyet koşullarını taşıyan kimseler yararlanabiliyor. 


Bu muafiyetten yalnız emekli geliri olan, çalışmayan, tek mesken sahipleri de faydalanabiliyor. Emekli emlak vergisi muafiyet şartları şu şekilde sıralanıyor.


Kanunen; Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergilerini ödemekten muaf tutuluyor.


Muafiyet koşullarını taşıyan kişilerin, bağlı oldukları belediyeye giderek bildirimde bulunmaları gerekiyor. Peki yurtdışından emekli olanlar emlak vergisinden muaf olur mu? diyorsanız işte yanıtı...


Yurtdışından emekli olanlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanamıyor. Muafiyetten faydalanabilmek için Türkiye’de kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (Emekli Sandığı, Bağkur, SSK -bugünkü adıyla SGK) emekli olmuş olmak şartı aranıyor. Nitekim, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş 22/02/2012 tarih ve 637 sayılı özelgede de bu husus belirtilmiştir.

Kirada evim var emlak vergisi öder miyim?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com