29 / 05 / 2024

Cins tashihi dilekçesi 2016!

Cins tashihi dilekçesi 2016!

Cins tashihi talebi için belediyeye ya da valiliğe bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekiyor. İşte Cins tashihi dilekçesi 2016...


Cins tashihi dilekçesi 2016!

Tapu üzerinde yapılan değişiklikler arasında cins değişikliği olarakta bilinen cins tashihi işlemi de yer alıyor. Bu işlem ile bir gayrimenkulün tapudaki cinsi değiştiriliyor.


Bu işlem ile taşınmaz mal; yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürülebiliyor.


Cins tashihi işlemi için belediyeye ya da valiliğe bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor. Tapu cins tashihi dilekçe örneği şu şekilde sıralanıyor:


Cins tashihi dilekçesi örneği...


...................  BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

                           İSTANBUL

İlimiz merkez…………..mahallesi,tapunun....................Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızdan, Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadostro Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan yazının  tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.        

  

TARİH :

...................


T.C NO: 

...................


ADI ve SOYADI:

...................                                                                             

TELEFON:                                                        ...................


ADRES:

...................

...................

...................

Cins tashihi harcı 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com