13 / 06 / 2024

Cins tashihi dilekçe örneği

Cins tashihi dilekçesi 2016!

Cins tashihi talebi için belediyeye ya da valiliğe bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekiyor. İşte Cins tashihi dilekçesi 2016...

Cins tashihi dilekçesi!

Cins değişikliği olarakta adlandırılan cins tashihi için talep dilekçesi yazılması gerekiyor.Peki cins tashihi dilekçesi nasıl yazılır?İşte cins tashihi dilekçesi..

Cins tashihi dilekçe örneği!

Taşınmaz malların niteliğinin değiştirilmesi işlemi olarak görülen cins tashihi diğer bir adıyla cins değişikliği için dilekçe verilmesi gerekiyor.Peki cins tashihi dilekçesi nasıl yazılır?İşte cins tashihi dilekçe örneği..