13 / 06 / 2024

Cins tashihi için istenen belgeler nelerdir?

 Cins tashihi için istenen belgeler nelerdir?

Cins tashihi işlemi, gayrimenkulün mevcut durumunun değiştirilmesi için yapılıyor. Peki cins tashihi için istenen belgeler nelerdir? İşte cins tashihi için istenen belgeler...


Cins tashihi için istenen belgeler nelerdir? 

Bir taşınmazın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa; veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde cins tashihi işlemi yapılabiliyor.


Tapuda cins değişikliği olarakta bilinen cins tashihinin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekiyor. Aksi halde ilgilisi tarafından talepte bulunulmaması halinde cins tashihi işlemi yapılmıyor.Peki cins tashihi için istenen belgeler nelerdir? İşte cins tashihi için istenen belgeler...


Cins tashihi için istenen belgeler...

1.Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi,


2.Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimliği veya temsil belgesi,


3.Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.


4.Taşınmaz mal sahibinin veya hissedarlarının bir adet 6 x 4 cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.

Cins tashihi dilekçesi 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com